Politics

‘หมอยง’ ชี้ โควิด 19 ระลอกนี้ ‘นักเรียน’ จะเป็นผู้กระจายโรค ไม่ปิดโรงเรียน แต่เน้นป้องกัน

‘หมอยง’ ชี้ โควิด 19 ระลอกนี้ ‘นักเรียน’ จะเป็นผู้กระจายโรค รับเชื้อจากโรงเรียน ก่อนนำไปติดครอบครัว แนะไม่ต้องปิดโรงเรียน แต่เน้นการป้องกัน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan โดยระบุว่า การแพร่กระพจายของโค วิด 19 ระลอกนี้ จะมีนักเรียนเป็นผู้ขยาย และกระจาย การระบาดของโลก ข้อความดังนี้

โควิด

รับเชื้อติดต่อกันในโรงเรียน และนำกลับไปติดครอบครัว

โค วิด 19  นักเรียนจะเป็นผู้ขยายและกระจายโรค การระบาดของโรคมากขึ้น 

เช่นเดียวกันกับโรคทางเดินหายใจอื่น เช่นไข้หวัดใหญ่ การระบาดของโรคจะพบสูงมากในช่วงเปิดเทอมหรือฤดูฝน เด็กนักเรียนจะรับเชื้อและติดต่อกันง่าย มันเป็นเช่นนั้นทุกปีของโรคทางเดินหายใจ

โค วิด 19 ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการเปิดเทอม ทำให้การเพิ่มกระจายของโรคเพิ่มขึ้น

ความรุนแรงของโรคในเด็กนักเรียน และวัยรุ่น น้อยมาก แต่จะติดต่อกันเองและนำเชื้อกลับบ้านทำให้เกิดการติดต่อทั้งครอบครัว ซึ่งจะโยงไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

อัตราการเสียชีวิตในเด็กนักเรียนที่แข็งแรงดีโดยเฉพาะที่อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 1 ในหมื่น การเสียชีวิตหรือรุนแรงในเด็ก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรังหรือกลุ่มเสี่ยง

ในเด็กกลุ่มที่จะเป็นอันตรายส่วนใหญ่จะอายุน้อยกว่า 2 ปี

โควิด

ไม่ปิดโรงเรียน แต่เน้นการป้องกัน 

การเรียนการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง ชีวิตต้องเดินหน้า การไปโรงเรียนของเด็ก มีความสำคัญต่อระบบการศึกษาของประเทศ และยังช่วยเรื่องโภชนาการของเด็กต่างจังหวัด

มาตรการในการป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อ มีความสำคัญยิ่ง ในโรงเรียน เช่นสุขอนามัย การล้างมืออยู่เป็นนิจและถูกวิธี ลดการรับประทานอาหารร่วมกัน ใส่หน้ากากอนามัย การกำหนดระยะห่างในช่วงที่มีการระบาดมาก

โควิด

ประเทศสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการศึกษามาก ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน แทบจะไม่มีการปิดเรียนเลย ใครป่วยก็ควรอยู่บ้าน เมื่อหายดีก็กลับมาเรียน ทุกคนเคร่งครัดระเบียบวินัย

ทุกคนต้องยอมรับความจริง และสนับสนุนการศึกษาให้ได้เดินหน้าต่อไป ร่วมใจกันปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด และไม่ควรปิดโรงเรียนโดยไม่จำเป็น  ควรมุ่งเน้นมาตรการ ป้องกันโรคในโรงเรียนมากกว่า

อ่านข่าวเพิ่มเติม