Politics

ห้ามเด็ดขาด! เช็คที่นี่ประเทศไหน ห้ามนำเข้ากัญชง-กัญชา โทษสูง ‘ประหารชีวิต’

เตือนคนไทย เช็คที่นี่!! หลายชาติเรียงหน้า ออกประกาศห้ามนำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ โทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต 

การปลดล็อกเปิดเสรีกัญชาในประเทศไทย กัญชา กัญชง  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ไม่เป็นยาเสพติด ประชาชนสามารถปลูกได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่จดแจ้งเท่านั้น ผู้ที่ต้องการปลูกกัญชา ต้องจดแจ้งผ่าน แอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” หรือเวปไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th/

กัญชาเปิดเสรีเพื่อการแพทย์เป็นหลัก ยังไม่อนุญาตเพื่อการสันทนาการ หากพบการสูบกัญชาแล้ว มีควันรบกวนในที่สาธารณะสามารถแจ้งเอาผิดได้

กัญชา

ขณะเดียวที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  รับทราบข้อห่วงใย ที่มีต่อการปลดล็อกการใช้กัญชา กัญชง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อกําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และกํากับดูแลการใช้กัญชา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการอนุญาตให้ใช้กัญชาในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาล

นายกรัฐมนตรี ยังกำชับว่าการปลดล็อกครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเสพเพื่อสันทนาการ โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งให้ความรู้กับประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านกลไกของจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ให้เกิดความสับสน ทั้งในเรื่องการปลูก การเสพ และการนำไปจำหน่าย ลดความกังวลของสังคมเกี่ยวกับการใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์

การป้องกันไม่ให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงกัญชา โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ นำไปใช้เพื่อนันทนาการ  อาจเกิดผลกระทบด้านสุขภาพและสังคมตามมา 

ทันทีที่มีข่าวว่าประเทศไทยปลดล็อกกัญชา กัญชง ทำให้หลายประเทศต่างออกมาประกาศ เตือนห้ามนำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ ได้กำหนดโทษสุงสุดไว้ โดยสถานเอกอัคราชทูต สถานกงศุลประเทศต่างๆ  เผยแพร่ประกาศคำเตือนเกี่ยวกับ การนำเข้า การใช้ กัญชา กัญชง ฝ่าฝืนปรับหนัก เนรเทศ จำคุกตลอดชีวิต ไม่เว้นกัญชาทางการแพทย์

1. ประเทศญี่ปุ่น 

แจ้งเตือน คนไทยที่จะเดินทางไปยังญี่ปุ่น ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาด้วยเด็ดขาด ฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมายญี่ปุ่น

 • จำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีนำเข้า และส่งออก
 • ปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน
 • จำคุกไม่เกิน 10 ปี กรณีจำหน่าย

กัญชา

 

2. ประเทศเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูต ณ โฮจิมินห์  ได้ออกคำเตือน ห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ กัญชา กัญชง เข้ามาในเวียดนาม หากตรวจพบการกระทำผิดกฎหมาย จะมีโทษปรับเป็นเงิน 5,000,000-500,000,000 เวียดนามด่ง และจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษสูงสุดประหารชีวิต  

 • ปรับตั้งแต่ 5 ล้าน – 500 ล้านเวียดนามด่ง
 • หรือจำคุกตลอดชีวิต
 • หรือโทษประหารชีวิต

3. ประเทศอินโดนีเซีย

เตือนคนไทย ไม่ให้นำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในอินโดนีเซีย หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

 • ปรับขั้นต่ำ 1 พันล้านรูเปียห์ (ประมาณ 2,392,400 บาท)
 • จำคุก 5 ปี – ตลอดชีวิต
 • โทษประหารชีวิต

4. ประเทศสิงคโปร์

เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Singapore – สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โพสต์ แจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศสิงคโปร์ หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมายสิงคโปร์ โทษสูงสุด “ประหารชีวิต”

 • จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 เหรียญสิงคโปร์
 • จำหน่ายมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

กัญชา

5. ประเทศเกาหลีใต้ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล  “ประกาศ ! เตือนคนไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ ห้ามนำเข้า กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้

 • จำคุก 5 ปีขึ้นไปหรือตลอดชีวิต กรณีลักลอบนำเข้า
 •  จำคุกอย่างน้อย 1 ปี กรณีปลูกหรือจำหน่าย
 •  จำคุกไม่เกิน 5 ปี มีไว้ครอบครองหรือเสพ และถูกเนรเทศและห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีก

กัญชา

 

6. ประเทศมาเลเซีย

มาเลเซียเป็นประเทศที่เข้มงวดเรื่องการใช้กัญชาประเทศหนึ่ง จำนวนของกัญชาที่ครอบครองจะบ่งบอกถึงโทษที่จะได้รับตามกฎหมายมาเลเซีย ดังนี้

 •  โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี กรณีครอบครองกัญชาไม่เกิน 50 กรัม
 • โทษสูงสุดประหารชีวิต หากมีกัญชาครอบครองมากกว่า 200 กรัม  ถือเป็นผู้จำหน่าย

เฟซบุ๊กทางการของ Royal Thai Embassy, Singapore – สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โพสต์ แจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศสิงคโปร์ หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมายสิงคโปร์ โทษสูงสุด “ประหารชีวิต”

7. ประเทศ สหรัฐอเมริกา

เช่นเดียวกับ Royal Thai Embassy, Washington D.C.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประกาศเตือน ห้ามนำกัญชา กัญชง เข้ามาในสหรัฐอเมริกา กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา รวมถึงน้ำมัน CBD (Cannabidiol) บางชนิด เป็นสารสกัดผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ THC (Tetrahydrocannabinol) ไม่เกิน 0.3 % หรือได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จึงขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวที่มีปริมาณเกินกำหนด เข้ามาในประเทศสหรัฐฯ หากฝ่าฝืน มีสิทธิถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ ปรับเงิน หรือถูกจับกุมตามโทษของกฎหมายสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ผู้เดินทางควรศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามในการนำเข้าสหรัฐ ก่อนเข้าประเทศ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tsa.gov/…/security-screening/whatcanibring/all

กัญชา

8. ประเทศอังกฤษ

Royal Thai Embassy, London UK โพสต์แจ้ง “ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้เดินทางชาวไทย กฎหมายของสหราชอาณาจักรห้ามการนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดของพืชดังกล่าว หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 5 – 14 ปี หรือปรับ หรือทั้งจำและปรับ” (อ้างอิง UK Home Office)

กัญชา

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight