Politics

ยอดโควิดสูงกว่าที่รายงาน 10 เท่า – ‘หมอยง’ ชี้เด็กป่วยเพิ่มขึ้น พีคสุดช่วง ก.ค.-ก.ย. นี้

“หมอยง” ชี้ยอดโควิดสูงกว่าที่รายงาน 10 เท่า พีคสุดช่วง ก.ค.-ก.ย. 2565 เริ่มลดลงช่วงตุลาคม-ธันวาคม พบเด็กป่วยเพิ่มขึ้นหลังเปิดเทอม

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุ “โควิด-19 การระบาดระลอกใหม่” ต้องยอมรับความจริงว่า โควิด-19 มีการ ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในเดือนนี้ เดือนที่นักเรียนเปิดเทอมแล้ว เราจะพบผู้ป่วยเด็กเพิ่มขึ้นอย่างมาก และการกระจายตัว ติดในครอบครัว

วันนี้ตั้งแต่เช้า รับโทรศัพท์ปรึกษา มีการติดในครอบครัวร่วม 10 ราย และตอนเช้าไปตรวจเด็ก คนไข้นอก เด็กป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ พบเหมือนฤดูกาลก่อน covid ระบาด โรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมาก ในการตรวจจะแยกยากมาก ว่าเป็น covid หรือไม่ ป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ เหมือนตรวจเด็กโรคทางเดินหายใจทั่วไป ไม่ได้มีการใส่ PPE แล้ว ถ้าสงสัยจริงๆ ก็จะทำ ATK

โควิด

อย่างที่เคยคาดไว้ covid 19 จะระบาดมากตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป และจะขึ้นสูงสุดในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน และจะเริ่มลดลงในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม แล้วก็จะระบาดใหม่ในเดือนมกราคม เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ของทุกปี การระบาดจะเกิดขึ้น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงของการเปิดเทอมแรกของนักเรียน ช่วงที่ 2 จะพบได้ต่ำกว่า เป็นช่วงตั้งแต่หลังเปิดเทอมที่ 2 แล้วประมาณ 1 เดือน คือเดือนมกราคม เป็นลักษณะของโรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาลของประเทศไทย

โรคโควิด-19 พบให้สูงมาก นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ถ้าให้คาดการณ์ วันนี้มีผู้ป่วยเท่าไหร่ บอกได้แต่เพียงว่า มากกว่า 10 เท่าของตัวเลขที่รายงาน เพราะส่วนใหญ่มีอาการน้อย ตรวจ ATK รักษากันเอง และจำนวนหนึ่งจะไม่มีอาการ เพราะจากการศึกษาของเราในเด็ก โดยตรวจเลือดพบว่าเด็กประมาณครึ่งหนึ่งมีหลักฐานการติดเชื้อ โดยไม่มีอาการ

โควิด

ถ้าจะทราบตัวเลขที่แท้จริง จะต้องใช้สถานที่ใดที่หนึ่ง ทำเป็นสถานที่ศึกษาว่ามีจำนวนผู้ป่วยเท่าไหร่ (Sentinel) เพราะตัวเลขขณะนี้ จะเป็นตัวเลขที่รับไว้ในโรงพยาบาล หรือมีการตรวจ RT-PCR ผู้ที่ติดเชื้อมีอาการน้อย การแพร่เชื้อจะน้อยกว่าผู้ที่ติดเชื้อมีอาการที่มากกว่า และการกำจัดไวรัสก็เป็นไปได้เร็วกว่า

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight