Politics

ปล่อยแล้ว นักโทษ ‘คดีกัญชา’ พร้อมลดโทษ ให้นักโทษที่มีคดีอื่นร่วมด้วย

ราชทัณฑ์ ปล่อยตัวนักโทษ ‘คดีกัญชา’ แล้ว พร้อมเปลี่ยนแปลง ลดโทษ ให้นักโทษที่มีคดีอื่นร่วมด้วย

​​วันนี้ (9 มิ.ย. 65) กรมราชทัณฑ์ เริ่มปล่อยตัวและเปลี่ยนแปลงโทษผู้ต้องขัง คดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามหมายศาล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งส่งผลให้การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งพืชกัญชา หรือการกระทำอื่นเกี่ยวกับพืชกัญชาก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จะไม่เป็นความผิดอีกต่อไป

คดีกัญชา

และให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด ถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น หากรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (9 มิถุนายน 2565)

ปล่อยแล้ว 3,071 ราย 

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ที่ประกาศฯ ดังกล่าวได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กรมราชทัณฑ์ ได้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังในการขอปล่อยตัว หรือขอเปลี่ยนแปลงกำหนดโทษ พร้อมตรวจสอบและจัดส่งคำร้องของผู้ต้องขังที่ได้สำรวจ ไปยังศาลที่ออกหมายจำคุก ให้ศาลออกหมายปล่อยตัว

สำหรับผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเฉพาะคดีพืชกัญชาเพียงคดีเดียว หรือกำหนดโทษใหม่ ในกรณีศาลพิพากษารวมกับความผิดฐานอื่นด้วย แล้วส่งหมายดังกล่าวกลับมายังเรือนจำ และทัณฑสถานที่ถูกควบคุมอยู่ เพื่อให้ดำเนินการตามหมายศาลต่อไป ซึ่งในวันนี้ (9 มิถุนายน 2565) มีผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาคดีเดียว และจะต้องได้รับการปล่อยตัวตามหมายศาล ทั้งสิ้น 3,071 ราย

คดีกัญชา

นักโทษที่มีความฐานความผิดอื่นด้วย จะลดโทษคดีกัญชาให้

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565) กรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังที่กระทำความผิด คดีเกี่ยวกับพืชกัญชาที่อยู่ในความควบคุมของกรมราชทัณฑ์ ทั้งสิ้น 4,075 ราย แยกเป็นผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาคดีเดียว 3,071ราย และกรณีที่กระทำความผิดฐานอื่นร่วมด้วย 1,004 ราย

โดยนักโทษเด็ดขาด และผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเกี่ยวกับกัญชาคดีเดียว ศาลจะปล่อยตัว และพิพากษายกฟ้อง ส่วนที่มีฐานความผิดอื่นด้วย จะไม่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ แต่ศาลจะแก้ไขยกเลิกโทษที่เกี่ยวกับคดีกัญชาให้

คดีกัญชา

ส่วนผู้ต้องขังรายใด จะได้รับการปล่อยตัวหรือเปลี่ยนแปลงโทษจำนวนเท่าใด จะขึ้นอยู่กับจำนวนของคดี ลักษณะความผิดที่ได้กระทำ และการพิจารณาของศาลที่ออกหมายจำคุก

สำหรับญาติผู้ต้องขังรายใด ต้องการสอบถามรายละเอียดการยื่นคำร้อง สามารถติดต่อได้ที่เรือนจำ และทัณฑสถานที่ถูกควบคุมตัวอยู่ โดยค้นหาช่องทางการติดต่อเรือนจำและทัณฑสถานได้ที่ Line Official Account กรมราชทัณฑ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo