Politics

ไม่ต้องลุ้นแล้ว! กกต. รับรอง ‘ชัชชาติ’ เป็น ‘ผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 17’

ที่ประชุม กกต.มีมติรับรอง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” เป็น “ผู้ว่าฯ กทม.” คนที่ 17 อย่างเป็๋นทางการ หลังชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนกว่า 1.38 ล้านเสียง รับรอง ส.ก.เพิ่มอีก 5 ราย

วันนี้ (31 พ.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานการประชุมกกต. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ซึ่งเป็นการประชุม เพื่อพิจารณาผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กทม.) และสมาชิกกรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

ผู้ว่าฯ กทม.

รายงานข่าวระบุว่า ที่ประชุม กกต. มีมติรับรองนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯ กทม. อย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงกว่า 1.38 ล้านคะแนน

การรับรองครั้งนี้มีขึ้น หลังในการประชุมเมื่อวานนี้ (30 พ.ค.) สำนักงานกกต. เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า นายชัชชาติ ถูกร้องเรียนเรื่องป้ายหาเสียง อาจเข้าข่ายทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม จึงควรตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อน

ที่ประชุมกกต.ในวันนี้ ยังมีมติรับรองประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ก. เพิ่มเติมอีก 5 ราย จากเดิมที่รับรองไปแล้ว 40 ราย รวมจำนวน ส.ก.ที่ กกต.รับรองตอนนี้ 45 ราย ยังเหลืออีก 5 รายที่ยังไม่ประกาศรับรอง

อ่านข่าวเพิ่มเติม