Politics

‘3 มาตรการ’ วัด – ตลาด เตรียมพร้อมเข้าสู่ ‘โรคประจำถิ่น’

เผย ‘3 มาตรการ’ วัด – ตลาด ประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID 2 Plus และ คัดกรองความเสี่ยงผ่าน ไทย เซฟ ไทย เตรียมพร้อมสู่ ‘โรคประจำถิ่น’

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย เริ่มคลี่คลายมากขึ้น หลายจังหวัดมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง จึงได้มีการกำหนดมาตรการผ่อนคลาย โดยประกาศให้เข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น (Post Pandemic) ในเร็ว ๆ นี้

3 มาตรการ

แต่ประชาชน และสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะวัดและตลาด ที่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการ COVID Free Setting ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ 3 ด้าน

3 มาตรการ

สถานประกอบการ วัด และ ตลาด ปฏิบัติ 3 มาตรการ ป้องกันโควิด

  1. มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) ที่จะต้องดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมมีการระบายอากาศ เว้นระยะห่าง และมีสุขอนามัยที่เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย
  2. มาตรการในส่วนของผู้ประกอบการ (COVID Free Personnel) จะต้องมีการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK และ
  3. มาตรการของผู้ใช้บริการ (COVID Free Customer) ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด

3 มาตรการ

เจ้าหน้าที่ ประเมินตนเองผ่านThai Stop COVID 2 Plus

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยได้ลงพื้นที่ วัดและตลาดในจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะ Post Pandemic

พร้อมชื่นชมวัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง ที่ได้ให้ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเน้นย้ำให้ผู้นำทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรม, และเจ้าหน้าที่ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสร้างความมั่นใจ ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน

3 มาตรการ

คัดกรองความเสี่ยงผ่าน ไทย เซฟ ไทย

สำหรับตลาดเก็นติ้ง ยังคงต้องให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting โดยกำหนดจุดเข้า – ออกให้เหมาะสม เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1–2 เมตร จัดระบบการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดทำลายเชื้อทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม ให้ทำความสะอาดทุกชั่วโมง และจัดให้มีภาชนะรองรับขยะแบบมีฝาปิดมิดชิด และต้องล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมให้มีการระบายอากาศที่ดี

ทั้งนี้ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ปฏิบัติงานในตลาด จะต้องมีการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าตลาด ด้วยการประเมินผ่าน “ไทยเซฟไทย” หากพบเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูง งดให้บริการและตรวจ ATK ทันที ส่วนผู้รับบริการปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่นได้อย่างเหมาะสมต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo