Politics

แย่แล้ว!! ไวรัส ‘ฝีดาษลิง’ ดร.อนันต์ เผย แค่เข้าห้องน้ำ ก็อาจติดเชื้อได้

ดร.อนันต์ เผย ไวรัส ‘ฝีดาษลิง’ ปลดปล่อยจากผู้ป่วยได้หลายช่อง ทั้งตุ่มหนองจากแผล น้ำมูก น้ำลาย และทางปัสสาวะในห้องน้ำ

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) โพสต์เพจเฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana  ระบุว้า ไวรัสผีดาษลิง สามารถปลดปล่อยออกมาจากผู้ป่วยหลายช่องทาง ทั้งน้ำมูก น้ำลาย ทางเลือด หรือ ทางปัสสาวะ ข้อความดังนี้

ฝีดาษลิง

การสัมผัสโดยตรง กับแผลหรือตุ่มหนอง เสี่ยงติดเชื้อที่สุด

รายงานผลจากการตรวจหาเชื้อ ในตัวอย่างที่เก็บจากผู้ป่วยฝีดาษ ลิงที่เคยพบในอังกฤษ (ตั้งแต่ปี 2018-2021) แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ระบาดในปัจจุบัน พบว่า ไวรัสสามารถพบได้ในหลายตัวอย่าง มากน้อยแตกต่างกันไป ในผู้ป่วยแต่ละคน ปริมาณไวรัสที่พบได้มากที่สุด คือ ของเหลวจากตุ่มหนอง หรือ แผลบนผิวหนัง

ฝีดาษลิง

ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ผู้ป่วยแทบทุกคน สามารถตรวจไวรัสพบในตัวอย่างที่เก็บมาจากทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งประกอบด้วยน้ำมูก น้ำลาย โดยปริมาณไวรัส มีมากกว่าที่ตรวจพบในกระแสเลือด และ ในผู้ป่วยบางราย สามารถตรวจเชื้อไวรัส พบได้ในตัวอย่างปัสสาวะด้วยเช่นกัน

ฝีดาษลิง

การรับเชื้อ ทางปัสสาวะในห้องน้ำก็มีความเสี่ยง

ข้อมูลนี้บอกว่า ไวรัสฝี ดาษลิง สามารถปลดปล่อยออกมาจากผู้ป่วยได้หลายช่องทาง การสัมผัสโดยตรงกับแผลหรือตุ่มหนอง มีความเสี่ยงสูงสุด แต่ การรับเชื้อจากน้ำมูกน้ำลาย ทางเลือด หรือ ทางปัสสาวะในห้องน้ำ ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน  เป็นข้อมูลให้เราระวังตั้งรับ กับไวรัสตัวใหม่นี้นะครับ

หน้ากากอนามัยที่กำลังจะถอดกัน อาจจะจำเป็น หากฝีดาษลิง เข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับ

ฝีดาษลิง

อ่านข่าวเพิ่มเติม