COVID-19

ยาโมลนูพิราเวียร์ 2 ล้านเม็ด เตรียมกระจายไป รพ.ศูนย์ รักษา กลุ่มเสี่ยง

กรมการแพทย์ รับมอบ ‘ยาโมลนูพิราเวียร์’ 2 ล้านเม็ด เตรียมกระจายไป รพ.ศูนย์ รักษา กลุ่มเสี่ยง ลดการเสียชีวิต 

วันนี้ (18 มี.ค.) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ กล่าวในการรับมอบยาโมลนูพิราเวียร์ 2 ล้านเม็ด จากบริษัท เอ็มเอสดี หลังจากนั้นส่งมอบยาให้ บ.ซิลลิคฟาร์มา จำกัด เป็นผู้กระจายยาในสัปดาห์หน้า

ยาโมลนูพิราเวียร์

โดยปริมาณยาที่กระจายเบื้องต้น คือ 1 ใน 3 ของยาทั้งหมด ให้ รพ.ศูนย์ เป็นผู้ดำเนินการ รับผิดชอบและจ่ายยาให้ผู้ป่วย แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมากคาดเพียง 1 สัปดาห์ ยาก็คงหมด

ใช้สำหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง รับประทานวันละ 8 เม็ด ติดต่อ 5 วัน รวม 40 เม็ด

อย่างไรก็ตาม ในการจ่ายยาให้ผู้ป่วย เน้นในคนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มคนโรคเรื้อรัง 7 โรค ไม่จ่ายยาให้หญิงตั้งครรภ์ และคนที่มีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ ทั้งนี้ ตลอดการให้ยาจะมีการติดตามคนไข้ และร่วมกับการศึกษาวิจัยผลการใช้ยา

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า คาดสัดส่วนของยาโมลนู พิราเวียร์ จะกระจายจะอยู่ในพื้นที่ กทม. เนื่องจากมีสัดส่วนของคนป่วยติดเชื้อที่มากที่สุด โดยยาโมลนู พิราเวียร์ จะต้องรับประทานติดต่อกัน 5 วัน รวม 40 เม็ด รับประทานวันละ 8 เม็ด แบ่งเป็นเช้า 4 เม็ด และเย็น 4 เม็ด โดยอายุของยามีระยะเวลา 1 ปีครึ่ง สำหรับเกณฑ์การจ่ายยาเป็นดุลยพินิจของแพทย์

ยาโมลนูพิราเวียร์
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์

เกณฑ์การจ่ายยา ผู้ป่วยแบบไหน ใช้อยาอะไร?

เกณฑ์การจ่ายชนิดของยา คือ คนที่รับวัคซีนครบ 3 เข็ม อาการไม่มาก จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ แต่คนที่รับวัคซีนไม่ครบ อายุมาก 60 ปีขึ้นไป มีโรคเรื้อรัง อาการเข้าข่ายสีเหลือง ให้จ่ายยาโมลนู พิราเวียร์ เนื่องจากประสิทธิภาพของยาโมลนูพิราเวียร์ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิต  ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์ช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาอื่น มีอาการดีขึ้น โดยมีผลการชี้วัดอย่างชัดเจน

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนจะมีการสั่งซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ยังต้องรออีกระยะหนึ่งก่อน เนื่องจากอำนาจการสั่งซื้อยาต้องรอ มติ ครม. ขณะเดียวกันการลงนามจัดซื้อยาแพกซ์โลวิด 50,000 คอร์ส นั้นจะมีในสัปดาห์หน้า ส่วนเรื่องปัญหาการครองเตียง มีความหนาแน่บางพื้นที่ เช่น ภูเก็ต แต่หลายพื้นที่ยังคล่องตัว

ยาโมลนูพิราเวียร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo