Politics

ฝ่ายค้านโว ลุยอภิปรายรัฐบาลเต็มที่

ประธานวิปฝ่ายค้าน พร้อมชำแหละรัฐบาลเต็มที่ แบ่งกรอบเวลาอภิปรายวันละ 11 ชั่วโมง เชื่อไม่เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ

ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า วันนี้เป็นแรกของการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ฝ่ายค้านเตรียมตัวมาพร้อมทุกพรรคใน 6 พรรคร่วมและจะมีนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ และนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ อภิปรายสมทบด้วย  การอภิปรายวันนี้จะเริ่มโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเปิดญัตติ ตามด้วยหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทุกพรรค จากนั้นจะเริ่มอภิปรายด้วยกลุ่มเศรษฐกิจปากท้อง ต่อด้วยปัญหาโรคระบาดในคนและสัตว์ และไปต่อในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องกลุ่มปฏิรูปประเทศ การเมืองและกลุ่มทุจริต

“วันนี้ไฮไลท์คือหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่จะมีประเด็นเด็ด ๆ ส่วนพรุ่งนี้ (18 ก.พ.) จะมีหัวหมู่ทะลวงฟันจะทยอยกันขึ้นอภิปราย โดยเราจะใช้เวลาอภิปรายวันละ 11 ชั่วโมงอย่างเต็มที่” นายสุทิน กล่าว

10933 g 20220217093441

นายสุทิน กล่าวว่าคาดหวังว่าการอภิปรายครั้งนี้จะทำให้ประชาชนเห็นว่า ความทุกข์ยาก ลำบาก ปัญหาที่ประชาชนและประเทศกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ที่จริงแล้วเกิดจากความอ่อนแอ ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหาร ไม่ใช่เกิดจากปัจจัยโรคและปัจจัยภายนอก เมื่อประชาชนได้เห็นแล้ว เชื่อว่าประชาชนจะตัดสินใจว่าจะให้เวลารัฐบาลหรือไม่ใน 1 ปีที่เหลือ

ในส่วนของรัฐบาลเมื่อเราได้ชี้ให้เห็นแล้ว เชื่อว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการนำมาปรับปรุงในการบริหาร ทุกวันนี้ก็เริ่มเห็นบ้างแล้ว เช่น มาตรการน้ำมันที่มีการปรับราคาดีเซลลง การชดเชยเกษตรกรที่เฉื่อยช้ามานาน วันนี้เมื่อเราจะขยับอภิปรายก็เร่งจ่ายแล้ว ส่วนจะมีเหตุการณ์ล่มหรือไม่นั้น ไม่มีเหตุผลที่จะเกิด เพราะฝ่ายค้านไม่นับองค์ประชุมแน่นอน  หากฝ่ายรัฐบาลจะนับองค์ประชุม เขาก็จะขายหน้าเอง แม้ฝ่ายค้านมาครบ แต่รัฐบาลไม่มาสภาก็ล่มอยู่ดี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight