Politics

‘เทพไท’ บอกครม. ‘อย่าหาทำ’ เปลี่ยนชื่อ ‘Bangkok’ เป็น ‘Krung Thep Maha Nakhon’

“เทพไท” บอกคณะรัฐมนตรี สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ทบทวน ชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน ขอบอกว่า อย่าหาทำ เปลี่ยนชื่อ “Bangkok” เป็น “Krung Thep Maha Nakhon

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว ข้อความว่า การเปลี่ยนชื่อ “Bangkok” เป็น “Krung Thep Maha Nakhon” ขอบอกรัฐบาลว่า “อย่าหาทำ” 

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติ ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของ “ประเทศไทย” จาก “Bangkok” เป็น “Krung Thep Maha Nakhon” นั้น

Bangkok

 ‘เทพไท’ บอกครม. ‘อย่าหาทำ’ เปลี่ยนชื่อ ‘Bangkok’ เป็น ‘Krung Thep Maha Nakhon’

ส่วนตัว ไม่ทราบถึงความจำเป็น หรือหลักวิชาการในการเปลี่ยนชื่อ เมืองหลวงของประเทศไทย จาก “Bangkok” เป็น “Krung Thep Maha Nakhon” ว่า มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน เพราะชื่อ Bangkok เป็นชื่อที่มีมานานแล้ว คนทั่วโลกรู้จัก คุ้นเคย เป็นชื่อที่ติดหูคนทั่วโลกมาแล้ว การจะเปลี่ยนชื่อเป็น Krung Thep Maha Nakorn เป็นชื่อที่ยาว จำได้ยาก เขียนก็ยาก คนต่างชาติยิ่งออกเสียงได้ยากกว่าอีก อาจจะทำให้ชาวโลกเกิดความสับสนได้ ผมเห็นว่าไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงใดๆ ในชื่อเมืองหลวงของเรา

Bangkok

ผมเกิดมาก็ได้ยินคำว่า บางกอก แล้ว สมัยก่อนคนบ้านนอก หรือคนต่างจังหวัด จะเข้ากรุงเทพ ก็ต้องพูดว่า ไปบางกอก กันทั้งนั้น แม้แต่ตอนนี้ผมก็ยังใช้ คำว่า”บางกอก” ในการแต่งเพลงอยู่เป็นประจำ และเพลงในสมัยก่อน ก็พูดถึงชื่อเมืองบางกอกกันทั้งนั้น เช่น เพลงอย่าไปเลยบางกอก เพลงบางกอกหลอกลวง เพลงสุดคลองบางกอกน้อย เพลงอย่าหลงบางกอก เพลง บางกอกเมืองสวรรค์ ฯลฯ คำว่า บางกอก จึงเป็นคำที่มีมา ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นประวัติศาสตร์ เป็นตำนานที่น่าภาคภูมิใจของชนชาติไทย

ผมไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนชื่อ “Bangkok” เป็น “Krung Thep Maha Nakhon” ในครั้งนี้ ส่วนชื่อ “กรุงเทพมหานคร” เป็นชื่อที่คนไทยใช้เรียกขานกัน ก็มีความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้คนต่างชาติ เรียกชื่อ เป็นกรุงเทพมหานครด้วย อาจจะไม่คุ้นเคย ทำให้เกิดปัญหาการสื่อสารได้ เพราะการออกเสียงคำว่า Krung Thep Maha Nakorn นั้นออกเสียงได้ยากกว่าคำว่า Bangkok

จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรี และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ทบทวน และชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนมากกว่านี้ ขอบอกว่า อย่าหาทำ ในเรื่องที่ไม่จำเป็นอีกเลย

Bangkok

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight