Politics

มัดรวมมาให้แล้ว ช่องทางการรับ-จ่ายเงินประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ม.33 ม.39 และ ม.40 คลิก!!

มัดรวมมาให้แล้ว ช่องทางการรับ-จ่ายเงินสมทบกองทุนประกัน สังคม และกองทุนเงินทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และ 40 ต้องจด คลิกเลย!!

ช่องทางการรับ-จ่ายเงินสมทบกองทุนประกัน สังคม และกองทุนเงินทดแทน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และ 40

ประกันสังคม

มีหลากหลายช่องทาง ดังนี้

  • ชำระทางเคาน์เตอร์
  • e-Payment
  • หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • Mobile App
  • ผ่านช่องทางธนาคาร
  • หน่วยบริการต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ไทย แอปพลิเคชัน
  • จ่ายด้วยการโอนผ่านช่องทางธนาคารและบริการพร้อมเพย์

ประกันสังคม

เช็กให้ชัวร์! ผู้ประกันตนแต่ละมาตรา สามารถจ่ายได้ตามช่องทางที่หลากหลายและแตกต่างกัน

สะดวกแบบไหน ก็เลือกได้เลย!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกัน สังคมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ประกันสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม