Politics

บิดเบือน! โซเชียลแชร์ “ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟ 1 ปี” อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด

บิดเบือน! โซเชียลแชร์ “ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟ 1 ปี” อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด แนะให้ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง

จากกรณีการเผยแพร่ข้อความ และภาพ “ลงทะเบียนได้แล้ว!!! ลดค่าน้ำค่าไฟ 1 ปีเต็ม” ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ นั้น

นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีมาตรการส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟจริง แต่เป็นมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น โดยเป็นมาตรการที่เริ่มตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

ส่วนลดค่าไฟ

ซึ่งจะมีการขยายระยะเวลามาตรการปีต่อปี โดยล่าสุด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 1 ปี คือ เป็นการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากเดิมรายละ 230 บาทต่อเดือน เป็น 315 บาทต่อเดือน

ส่วนลดค่าไฟ

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 ที่มีขนาดเครื่องวัดฯ ขนาด 5(15) แอมแปร์ เมื่อใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี แทนการได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงผู้ที่แม้จะมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อเดือน ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในเดือนนั้น ๆ เช่นกัน

ไม่ควรแชร์ข้อความ “ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟ 1 ปี” เพราะอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo