Politics

ด่วน!! นนท์พร้อม plus แจ้งลงทะเบียนเข็ม 3 และ 4 เลือกได้ ‘แอสตร้าฯหรือไฟเซอร์’

นนทบุรี แจ้งลงทะเบียนเข็ม 3 และ 4 booster shots กับระบบใหม่ นนท์พร้อม plus  สามารถเลือกได้ฉีด”ไฟเซอร์” หรือ “แอสตร้าฯ” เริ่มฉีดวันที่ 1,7และ 8 ก.พ. นี้ เช็คเงื่นอไขได้ที่นี่!! 
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญลงทะเบียน เข็ม 3 และ 4 booster shots กับระบบใหม่ นนท์พร้อม plus
เปิดลงทะเบียนวันนี้ จนกว่ารอบนั้นๆ จะเต็ม ที่ลิงค์
ฉีดวันที่ 1, 7, 8 ก.พ.2565
เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ
เวลา 10.00-15.00 น.
สำหรับคนไทย และไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย

นนท์พร้อม ลงทะเบียนเข็ม 3 และ 4 booster shots

เงื่อนไข สำหรับผู้เคยรับวัคซีน
เปิด Walk in เข็ม 1 และ 2 ในทุกรอบ
นนท์พร้อม
เข็ม 3
สำหรับผู้ที่จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น AstraZeneca
SV+SV ครบ 1 เดือน
SP+SP ครบ 1 เดือน
SV+AZ ครบ 3 เดือน
เข็ม 3 สำหรับผู้ที่จะได้รับวัคซีน
เข็มที่ 3 เป็น Pfizer
AZ+AZ ครบ 3 เดือน
SV+PZ ครบ 3 เดือน
AZ+PZ ครบ 6 เดือน
PZ+PZครบ 6 เดือน
เข็ม 4
สูตร AstraZeneca
SV1+SV2+ AZ 3 = AZ4
SP1+SP2+ AZ 3 = AZ4
(เข็ม 4 ห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน)
สูตร Pfizer
SV1+SV2+ PZ3 = PZ4
SP1+SP2+ PZ3 = PZ4
(เข็ม 4 ห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน)
*SV=Sinovac SP=Sinopharm AZ=AstraZeneca PZ=Pfizer
นนท์พร้อม
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight