Politics

ข่าวดี!! 10 จังหวัดท่องเที่ยว สธ.เตรียมฉีดวัคซีนเข็ม 4 ให้ประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งฉีดวัคซีนเข็ม 4 ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยว-พิ้นที่ติดเชื้อสูง ตั้งเงื่อนไขต้องฉีดเข็ม 3 มาก่อน 3 เดือน 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงแผนการบริหารวัคซีนป้องกันโควิด-19 เดือนกุมภาพันธ์นี้ ขณะนี้ ศบค.เห็นชอบแผนการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 ให้กับประชาชนพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยว และจังหวัดที่พบการติดเชื้อสูง จากเดิมที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประกาศให้ฉีดเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านหน้า และกลุ่มเสี่ยง 608 (ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

“การฉีดวัคซีนเข็ม 4 จะเน้นในจังหวัดสีฟ้า เพื่อรองรับการเปิดพื้นจังหวัดท่องเที่ยว (Sandbox) ดังนั้น ประชาชนที่รับวัคซีนเข็ม 3 ไปแล้วเกิน 3 เดือนสามารถเข้ารับเข็ม 4 ได้” นพ.โอภาส กล่าว

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ.สนาม 220122

สำหรับสูตรเข็ม 4 ของประชาชนที่ฉีดเข็ม 1-2 เป็นซิโนแวค เข็ม 3 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 4 ก็จะแนะนำเป็นแอสตร้าเซนเนก้า ขณะที่ คนที่ฉีดเข็ม 1-2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ เข็ม 4 ก็จะแนะนำเป็นไฟเซอร์ ทั้งนี้ ขอให้รับเข็ม 3 มาครบ 3 เดือนก่อนจึงเข้ามารับเข็ม 4 แต่เราก็มีอธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า การฉีดจะวัคซีนใด แพทย์ที่ดูแลสามารถแนะนำตามหลักการได้เช่นกัน

นพ.โอภาส กล่าวว่า ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นเลขานุการ จะวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนในแต่ละจังหวัด กำหนดจุดฉีด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามารับเข็ม 4 ต่อไป ดังนั้น ขอให้ประชาชนติดตามในส่วนของแต่ละจังหวัด

นพ.โอภาส กล่าวว่า ประชาชนที่ฉีดสูตรไขว้ ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า  ส่วนใหญ่ยังไม่ครบกำหนดเข็ม 3 ดังนั้น ตอนนี้เราก็เร่งรัดให้มีการฉีดเข็ม 3 ต่อเนื่อง แต่หากดูตามหลักการก็ควรฉีดไฟเซอร์ แต่อันนี้ยังไม่ถึงกำหนดเวลา

นพ.โอภาส

ทั้งนี้ การฉีดในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวและระบาด 10 จังหวัด มีทั้งการฉีดกระตุ้นเข็ม 3 และเข็ม 4 จึงเป็นการเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับการฉีดเข็ม 4 ได้ โดยในส่วนของการกระตุ้นเข็ม 3 นั้น หากรับซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ให้รับแอสตร้าเซนเนก้า เว้นระยะห่าง 3 เดือนจากเข็ม 2 ส่วนกรณีฉีดแอสตร้าเซนเนก้า  2 เข็ม ให้รับไฟเซอร์เว้นระยะห่าง 3 เดือนจากเข็ม 2

ส่วนกรณีรับเข็มที่ 4 นั้น กรณีรับซิโนแวค 2 เข็ม ตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ให้รับแอสตร้าเซนเนก้า ห่างกัน 3 เดือนหลังฉีดเข็ม 3 ส่วนกรณีรับซิโนแวค 2 เข็ม ตามด้วยไฟเซอร์ ให้รับไฟเซอร์เป็นเข็ม 4 ระยะห่าง 3 เดือนหลังรับเข็ม 3

ทั้งนี้การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา เห็นชอบแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ตามที่กรมควบคุมโรค เสนอแผนการรณรงค์เร่งรัดการฉีดวัคซีนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด- 19 ในจังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ระบาด10 จังหวัด แบ่งเป็น กลุ่มพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวที่เปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา และกลุ่มพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือมีการระบาด 6 จังหวัด ได้แก่ กทม. ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี กาญจนบุรี และปทุมธานี  เป้าหมายคือประชากรทุกสัญชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยรวมแล้วมีประมาณ 2.5 ล้านคน จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 – 31 มกราคม 2565 และอาจขยายไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight