ดูหนังออนไลน์
Politics

ชงครม. ‘ปลากัดไทย’ เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

คณะกรรมการเอกลักษณ์ชาติ เห็นชอบให้ “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ หนุนกรมประมงเร่งชงเข้าครม. พบที่มาน่าสนใจ มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยชัดเจน คาดกระตุ้นธุรกิจเลี้ยงปลากัดสะพัดยิ่งขึ้น

วันนี้ (20 ธ.ค.)  ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีวาระการพิจารณาการ ให้ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ตามข้อเสนอของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เปิดเผยหลังการประชุมว่า  กรมประมงเคยเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติมาแล้วครั้งหนึ่ง

แต่ในการประชุมวันนี้ (20 ธ.ค.) นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และคณะนักวิชาการ ร่วมกันนำข้อมูลเรื่องของปลากัดไทย รวมทั้งประวัติความเป็นมา และมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ทำให้คณะกรรมการฯได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้าน

ปลากัดสีสันสวยวาม ลายธงชาติไทย

ทั้งนี้ ที่ประชุมมองเรื่องดังกล่าวใน 3 มิติ คือ

  • มิติด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ความเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมของไทย ซึ่งมีหลักฐานยืนยันว่าเรื่องปลากัดไทย ปรากฏในบทประพันธ์และวรรณคดีไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ไทยมานานร้อยกว่าปี
  • มิติด้านความเป็นเจ้าของ โดยมีชื่อที่บ่งบอกและเป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับด้านวิชาการ และในวงการวิชาการด้านสัตว์น้ำ คือ Siamese Fighting Fish ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกพบในประวัติศาสตร์มานานแล้ว อีกทั้งมีข้อมูลระบุด้วยว่า แหล่งที่พบปลาดังกล่าวอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ในบางกอก
  • มิติด้านประโยชน์ที่จะรับหากประกาศให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ มีทั้งการรักษาพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์ปลากัดไทยให้ดียิ่งขึ้น การส่งเสริมการเลี้ยงปลากัด รวมถึงประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

ดังนั้น คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จึงมีมติเห็นสมควรสนับสนุนให้ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ โดยให้กรมประมง นำเรื่องนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ปลากัดไทยสีธงไตรรงค์

ส่วนจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของกรมประมง  ทั้งนี้ ภาคเอกชนผู้เลี้ยงปลากัดได้พบกับคณะกรรมการฯหลังจากรับทราบมติดังกล่าว ซึ่งเขารู้สึกดีใจที่คณะกรรมการฯสนับสนุนเรื่องนี้

ทั้งนี้ มองว่าจะช่วยส่งเสริมการเลี้ยงปลากัดไทย ที่ปัจจุบันมีทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดไทยแหล่งใหญ่ที่สุด อยู่ในจ.นครปฐม

ปลากัดไทยสีธงไตรรงค์

ขณะที่การพัฒนาพันธุ์ปลากัดไทยโดยภาคเอกชนเป็นไปได้ด้วยดี และเขานำปลากัดไทยไปประกวดในต่างประเทศ รวมถึงจะยิ่งสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาสูงขึ้น