Politics

‘บิ๊กตู่’ ตั้ง ‘สุพัฒนพงษ์’ นั่งประธานสอบข้อเท็จจริง ‘นิคมจะนะ’ ยันรับฟังทุกฝ่าย

“โฆษกรัฐบาล” เผย “บิ๊กตู่” มอบ “สุพัฒนพงษ์” นั่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง “โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ” กำชับรับฟังความเห็นทุกฝ่าย ให้ครบทุกมิติ เน้นแก้ปัญหารอบด้าน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 330/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 64 แต่งตั้งนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยสั่งให้เน้นการตรวจสอบและรับฟังปัญหาให้ครบทุกมิติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยต้องยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนในพื้นที่

บิ๊กตู่

ยัน ครม. แค่รับทราบรายงาน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังยืนยันว่า ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 มีมติเพียงรับทราบรายงานผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเสนอ โดย ครม. มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขฯ นำรายงานผลการหารือไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

บิ๊กตู่
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

รับฟังประชาชน

“นายกรัฐมนตรีรับฟังและห่วงใยทุกปัญหาของพี่น้องคนไทย รวมทั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ยืนยันว่าการลงไปในพื้นที่ของคณะทำงานชุดที่แล้ว เพื่อรวบรวมข้อมูลและเสนอรายงานผ่านคณะกรรมการตามขั้นตอน ให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงประเด็นต่าง ๆ ในพื้นที่” นายกรัฐมนตรี กล่าว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังเน้นว่า การดำเนินโครงการทุกอย่างต้องผ่านประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทุกขั้นตอนต้องถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและประชาชนต้องเห็นชอบ เป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อการพัฒนาประเทศและประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม นโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลดำเนินการส่วนหนึ่งต้องมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม