Politics

‘หมอธีระวัฒน์’ เตือนรับมือ ‘โอไมครอน’ อาจเลวร้ายที่สุด

“หมอธีระวัฒน์” เตือนรับมือโรคอุบัติใหม่ ระบุการประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เพื่อที่จะเตรียมรับมือแต่เนิ่นๆ ถ้าไม่เลวร้ายก็ไม่เป็นไร 

 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ  ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha  ระบุถึง การรับมือโรคอุบัติใหม่ คือการประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เพื่อที่จะเตรียมรับมือแต่เนิ่นๆ ถ้าไม่เลวร้ายก็ไม่เป็นไร

โอไมครอน มีการยกระดับการแพร่กระจายได้เร็วในประเทศแอฟริกาใต้และจากที่สงบ เริ่มเห็นมีการระบาดใหม่จากตัวนี้เอง และต่อมาเริ่มเห็นอาการหนักประกอบกับโครงสร้างมีการปรับเปลี่ยนในหลายท่อนของรหัสพันธุกรรมที่ทำให้ติดง่ายแพร่กระจายและอาจรวมไปถึงการดื้อต่อภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติและที่ได้จากวัคซีน

LINE ALBUM รวมหมอโควิด 211129

ทั้งนี้จะเห็นจากประเทศที่มีการติดเชื้อ จะมีผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ หรืออื่นๆ ครบแล้ว การไม่พบอาการหนักมาก เป็นลักษณะปกติของไวรัสโควิดที่ผ่านมาสองปีโดยไม่มีอาการมากกว่า 80% และจะค่อยๆ เริ่มเห็นอาการจนอาการหนักในกลุ่มที่เหลือ

ดังนั้นเมื่อมีการติดเชื้อแพร่เป็นหลาย 1,000 หลาย 10,000 คน จะเริ่มเห็นผู้ที่มีอาการมากขึ้นตามสัดส่วน องค์การอนามัยโลก จัดเป็นกลุ่มไวรัสที่ ”ต้องกังวล” และให้ความใส่ใจ variant of concern

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight