Politics

กกต.เผยเลือกตั้ง อบต.ลุล่วงทุกหน่วย คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่ม

กกต.เผยเลือกตั้ง อบต.จัดลงคะแนนได้ลุล่วงทุกหน่วย ส่วนการทำผิด กม.เลือกตั้ง มีฉีกบัตร-ถ่ายรูปบัตรที่กาแล้ว คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่ม ขณะที่ประธาน กกต.แนะผู้ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ให้แจ้งผ่านแอปฯ ซึ่งมีผู้นิยมมากถึง 2 แสนคนแล้ว ขณะช่องทางอื่นรวมกันเพียง 200 คน

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต.แถลงภายหลังปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ว่า การดำเนินการลงคะแนนในภาพรวมของทุกหน่วยเลือกตั้ง ยังสามารถดำเนินการจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนตามปกติทุกหน่วย ไม่มีเหตุที่สะดุดหยุดลง จนไม่สามารถดำเนินการลงคะแนนต่อไปได้

ถือว่าทุกหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ในระหว่างการลงคะแนนมีรายงานการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในหลายกรณี อาทิ การถ่ายภาพบัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายแล้ว 1 หน่วยเลือกตั้ง ที่บุรีรัมย์

261479330 2095783153913079 7123056225674617224 n

และกรณีการฉีกบัตรเลือกตั้งซึ่งมีรายงานเบื้องต้นประมาณ 10 กว่าหน่วยเลือกตั้ง แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยที่ตรวจสอบแล้วคือ จ.มหาสารคาม จ.กาญจนบุรี โดยเจ้าพนักงานในหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการส่งตัวให้พนักงานสอบสวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบสัดส่วนกับจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดกว่า 6 หมื่นหน่วย กับหน่วยที่มีการกระทำความผิดยังเป็นส่วนน้อย ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็ถือว่าในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายกิตติพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการนับคะแนนหลังจากนี้ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะทำหน้าที่นับคะแนนทั้งในส่วนของนายก อบต.และ ส.อบต.ไปพร้อมกัน โดยจะแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 4 คน ทำหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในตามกฎหมายเมื่อดำเนินการนับคะแนนแล้วจะห้ามประวิงเวลา ต้องดำเนินการนับไปอย่างต่อเนื่อง จนแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าการนับคะแนนในครั้งนี้แต่ละหน่วยเลือกตั้งจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยในส่วนของ ส.อบต.น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการได้เลย ส่วนนายก อบต.จะต้องมีการนำคะแนนจากทุกหน่วยมารวมกัน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแต่ละแห่งประมาณ 22.00 น.น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการได้แล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนการประกาศผลเลือกตั้ง หรือการรับรองผลการเลือกตั้งนั้น เมื่อ กกต. มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ก็จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

แต่หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ กกต.จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดเลือกตั้งใหม่หรือดำเนินการอื่นโดยเร็ว ไม่ช้ากว่า 60 วัน

260717576 2096621827162545 374406167975265322 n

ดังนั้น วันสุดท้ายที่จะประกาศผลการเลือกตั้งหรือรับรองผลการเลือกตั้ง คือ วันที่ 27 ม.ค.65 อย่างไรก็ตาม ในการประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวจะไม่เป็นการตัดอำนาจและหน้าที่ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัยเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม

นายกิตติพงษ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ทำหน้าที่โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด แต่ก็มีการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้ง อบต.ในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้าน ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต.เปิดเผยถึงสถิติเรื่องร้องเรียนในการเลือกตั้ง อบต.ว่า ล่าสุดมีเรื่องร้องเรียน จำนวน 268 เรื่อง เป็นเรื่องซื้อเสียงมากที่สุด นอกนั้นเป็นเรื่องอื่นๆ เช่น การปิดป้ายไม่ถูกขนาด ไม่ตรงสถานที่ ผู้ช่วยหาเสียงไม่ได้แจ้ง ซึ่งเรื่องเหล่านี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบคำร้อง สถานการณ์โดยทั่วไปถือว่าปกติค่อนข้างที่จะเรียบร้อย แต่เรื่องซื้อสิทธิขายเสียงนั้นยังคงมีอยู่ ซึ่งเราก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วยังได้รับรายงานอยู่ตลอดเวลา

เมื่อถามว่ากรณี อบต.บ้านใหม่ จ.นนทบุรี มีผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิไปแล้วยังพบว่ามีการหาเสียง และผู้มีสิทธิลงคะแนนให้หมายเลขผู้สมัครคนนั้นอยู่ กกต.จะดำเนินการอย่างไร นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า หากผู้สมัครถูกถอนชื่อ ตามกฎหมาย และระเบียบ จะถือว่าผู้สมัครหมายเลขนั้นไม่มี เมื่อทำเครื่องหมายไปแล้วจะวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสีย เช่นเดียวกับผู้สมัครที่เสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้งก็จะถือว่าหมายเลขนั้นไม่มี ยกเว้นเสียชีวิตในวันเลือกตั้งหรือหลังวันเลือกตั้ง หมายเลขนั้นจะยังคงอยู่และเป็นคะแนนของเขาอยู่ นอกจากนั้น กกต.มีการส่งชุดสืบสวนสอบสวนส่วนกลางลงไปเก็บหลักฐานทั้งหมด ซึ่งจะมีการมาประมวลกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

261315857 2096621837162544 4890667320908204246 n

ขณะที่ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ให้สัมภาษณ์ภาพรวมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่า จากการตรวจเยี่ยมหน่วยต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 40 หน่วย ปรากฏว่าภาพรวมทุกอย่างเป็นไปโดยความเรียบร้อยทั้งการจัดหน่วยและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการป้องกันโควิดฯก็ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการทุกประการ อย่างเช่นที่ จ.นครราชสีมา ถือว่าปฏิบัติได้ดีมาก ส่วนที่อื่นได้มีการรายงานเหตุการจับกุมผู้สมัครที่อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อคืนวานนี้ พร้อมบัญชีรายชื่อและเงินของกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ จะทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งภายหลังปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ซึ่งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งคาดว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชม.ในการนับผลคะแนน และปิดการรับคะแนนแบบ 5/7 ที่หน้าหน่วย ประมาณ 1-2 ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วย หลังจากนั้นทุกหน่วยจะเอาคะแนนไปที่กกต.ท้องถิ่นเพื่อตรวจนับและรวมผลการลงคะแนน ซึ่งเชื่อว่าขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1-2 ชม.ดังนั้นในภาพรวมน่าจะประกาศผลการเลือกตั้งได้ในเวลา 21.00 น.

ตนขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ได้กรุณาให้ความสนใจไปใช้สิทธิตามกฎหมายซึ่งถือเป็นหน้าที่ และการใช้สิทธิครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวท่านมากที่สุด โดยการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของท่านในครั้งนี้จะทำให้กระบวนการประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้การเลือกตั้งโปร่งใส ส่วนท่านที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ในวันนี้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยช่องทางหนึ่งไปแจ้งนายทะเบียนในท้องถิ่นที่ตนเองมทีชื่ออยู่ หรือยื่นทางโปรษณีย์ รวมทั้งเวบไซต์กรมการปกครอง หรือเวบไซต์ กกต.ตลอดจนแอปฯ ฉลาดเลือก เพื่อที่จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในอนาคต โดยที่มีผู้นิยมช่องทางแอปมากกว่า 2 แสนคน เมื่อเทียบกับการแจ้งด้วยวิธีอื่นมี 200 กว่าคนเท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม