ดูหนังออนไลน์
Politics

โพล 97% ปชช.อยากเห็นรัฐบาลใหม่ดูแลความปลอดภัยท้องถนน


สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจประชาชนจาก 1,094 ตัวอย่าง พบประชาชน 97% อยากเห็นรัฐบาลใหม่ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างจริงจัง

ดร.นพดล กรรณิกา
ดร.นพดล กรรณิกา

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ร่วมกับ นายแพทย์ ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน สสส. นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เกาะติดความปลอดภัยของประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,094 ตัวอย่าง ช่วงวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาพบว่า

ถ้าไม่นับรวมปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเข้ามาจัดการ ผลสำรวจชี้ชัดว่า ความรุนแรงทางเพศ ข่มขืน กับ อุบัติเหตุจราจร และการตายบนถนน และ ยาเสพติด กลายเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน ที่รัฐบาลต้องเข้ามาจัดการ 55.7% 55.5% และ 54.2% ตามลำดับ

รองลงมาคือ การศึกษา 51.3% อาชญากรรมทั่วไป 47.3% และที่น่าพิจารณาคือ ความขัดแย้งทางการเมือง 39.4% ไม่ได้อยู่ในอันดับต้น ๆ เพราะความขัดแย้งทางการเมือง ได้รับการแก้ไขคลี่คลายลงโดยรัฐบาลชุดปัจจุบัน แตกต่างไปจากช่วงขัดแย้งรุนแรงบานปลายในช่วงปี 2556–2557

กราฟฟิกส์3
โพลสำรวจความปลอดภัยของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือ 73.9% ระบุมีคนในครอบครัว คนใกล้ชิดเคยประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ เสียชีวิต และค่าเฉลี่ยความปลอดภัยทางถนนที่ประชาชนให้มาเมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนนได้เกินครึ่งเพียงเล็กน้อยคือ 5.29 คะแนนเท่านั้น

ที่น่าสนใจคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือ 97.0% อยากเห็นรัฐบาลใหม่ ให้ความสำคัญและจริงจังความปลอดภัยทางถนนค่อนข้างมากถึงมากที่สุด เพียง 3.0% เท่านั้นรู้สึกเฉย ๆ และประเด็นในกรอบนโยบายพรรคการเมือง ที่กำลังแข่งขันกันในขณะนี้ คือ ส่วนใหญ่หรือ 68.6% ระบุ กรณีมีอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิต ต้องมีการจัดการอย่างเด็ด กับพฤติกรรมเสี่ยงที่อันตรายกับสังคม ได้แก่ ย้อนศร ฝ่าไฟแดง ชนแล้วหนี

รองลงมาคือ 63.3% ระบุ สิทธิสำหรับคนเดินถนน ต้องมีจัดการทางเดินเท้า ฟุตบาธ ทางม้าลายที่ปลอดภัย 62.5% ระบุ มีรถสาธารณะที่สะดวก ทั่วถึงและปลอดภัย และ ถนนต้องปลอดภัยมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่รัดกุม มีการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย โค้งอันตราย โค้งร้อยศพแยกวัดใจ จะต้องแก้ไขและหมดไป และ 48.4% ยกเลิกเงินสินบนนำจับ จากเงินค่าปรับ โดยนำเงินค่าปรับมาเป็นกองทุนเพื่อใช้สำหรับการจัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินงานและหนุนให้มีการตั้ง ศาลจราจร

ปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเข้ามาจัดการ ถ้าไม่นับรวมปัญหาเศรษฐกิจและปากท้อง

 • ความรุนแรงทางเพศ ข่มขืน 55.7%
 • อุบัติเหตุจราจร และการตายบนถนน 55.5%
 • ยาเสพติด 54.2%
 • การศึกษา 51.3%
 • อาชญากรรมทั่วไป 47.3%
 • ความขัดแย้งทางการเมือง 39.4%
 • อื่น ๆ อาทิ คอรัปชั่น สาธารณสุข ความรุนแรงในครอบครัว จริยธรรม เป็นต้น 4.1%

ตัวอย่างที่ระบุคนในครอบครัว คนใกล้ชิดมีประสบการณ์ ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจากการเดินทางบนถนน

 • คนในครอบครัว คนใกล้ชิดเคยประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ เสียชีวิต 73.9%
 • ไม่เคย 26.1%
 • รวมทั้งสิ้น 100.0%

ค่าเฉลี่ยคะแนน ความปลอดภัยในการเดินทางบนถนน เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน

 • ค่าคะแนนเฉลี่ย ความปลอดภัยในการเดินทางบนถนน 5.29 คะแนน

แสดงค่าของตัวอย่างที่ระบุ ความอยากเห็นรัฐบาลใหม่ ให้ความสำคัญและจริงจัง ความปลอดภัยทางถนน

 • อยากเห็น 97.0%
 • เฉย ๆ 3.0%
 • รวมทั้งสิ้น 100.0%

แสดงค่าของตัวอย่างที่ระบุความคิดเห็นต่อประเด็นในกรอบนโยบาย ของพรรคการเมืองที่กำลังแข่งขันกันในขณะนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 • กรณีมีอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิต ต้องมีการจัดการอย่างเด็ดขาดกับพฤติกรรมเสี่ยงที่อันตรายกับสังคม ได้แก่ ย้อนศร ฝ่าไฟแดง ชนแล้วหนี 68.6%
 • สิทธิสำหรับคนเดินถนน ต้องมีจัดการทางเดินเท้า ฟุตบาธ ทางม้าลายที่ปลอดภัย 63.3%
 • มีรถสาธารณะที่สะดวก ทั่วถึงและปลอดภัย 62.5%
 • ถนนต้องปลอดภัยมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่รัดกุม มีการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย โค้งอันตราย (โค้งร้อยศพแยกวัดใจ จะต้องแก้ไขและหมดไป) 62.5%
 • 5 ยกเลิกเงินสินบนนำจับ จากเงินค่าปรับ โดยนำเงินค่าปรับมาเป็นกองทุนเพื่อใช้สำหรับการจัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินงานและหนุนให้มีการตั้ง ศาลจราจร 48.4%