Politics

‘บิ๊กตู่’ ชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ เลือกคนดี พัฒนาท้องถิ่น

“รองโฆษกรัฐบาล” เผย “นายกรัฐมนตรี” เชิญชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พฤศจิกายนนี้ เลือกคนดี มีความสามารถ มาพัฒนาท้องถิ่น

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น .ถึง 17.00 น. เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารท้องถิ่น เพราะการเลือกตั้ง อบต.นั้น มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมาก

ประยุทธ์ 2711644

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เข้าถึงและรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่พื้นที่เป็นอย่างดี อบต.จึงมีส่วนสำคัญในการผลักดัน พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการและรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่ตรงกับความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากนี้ การเลือกตั้ง อบต.ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการกระจายอำนาจเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นให้มีความมั่นคงอีกด้วย

ไตรศุลี ไตรสรณกุล
ไตรศุลี ไตรสรณกุล

“นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยขอให้ประชาชน ระมัดระวังการติดเชื้อโควิด-19 โดยขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ พร้อมกันนี้ ยังขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะการเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้เดินทางด้วยความไม่ประมาท งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น” นางสาวไตรศุลี กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม