Politics

ศาลส่งหนังสือแจ้งประธานรัฐสภา ‘วิรัช-ทัศนียา-ทัศนาพร’ หยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลส่งหนังสือแจ้งประธานรัฐสภา 3 ส.ส. พลังประชารัฐ “วิรัช-ทัศนียา-ทัศนาพร” ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ 2 พ.ย. หลังศาลรับฟ้องคดีทุจริตสนามฟุตซอล จังหวัดนครราชสีมา

ขณะเดียวกัน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัยประจำปี ครั้งที่2/2564  นัดแรก นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายชวน ได้แจ้งการลาออกของ 2 ส.ส. คือนายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย และการถึงอนิจกรรมของ พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังชาติไทย พร้อมขอให้ส.ส.ร่วมยืนไว้อาลัย พล.ต.ทรงกลด เป็นเวลา 1 นาที

ทั้งนี้ได้แจ้ง 2 ส.ส. ที่เลื่อนลำดับปฏิบัติหน้าที่คือ นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย และ นางบุญญาพร นาตุธนภัทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย พร้อมให้ ส.ส.ใหม่ กล่าวปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแจ้งการย้ายพรรคของน.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี จากพรรคเพื่อไทย ไปอยู่พรรคภูมิใจไทย

S 6299672

นายชวน ได้แจ้งกรณีศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมือง มีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีทุจริตสนามฟุตซอล จังหวัดนครราชสีมา มีผลทำให้ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ และนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นจำเลยคดีดังกล่าว ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา ทำให้ขณะนี้มีส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมด 476 คน

ทั้งนี้นายอภิชาติ คงชาตรี เลขานุการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา มีหนังสือแจ้งคำสั่งศาล ถึงประธานรัฐสภา ถึงกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ประทับรับฟ้อง คดีของ นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับพวกรวม 87 คน ในคดีทุจริตสนามฟุตซอลโคราช  มีผลให้จำเลย 3 คน ต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 235 วรรคสาม นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ศาลประทับรับฟ้อง จนกว่าจะมีคำพิพากษาเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

วิรัช

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight