Politics

‘บิ๊กตู่’ ตั้ง ‘อนุชา’ นั่งรักษาการ ‘ผอ.สบนร.’ หนุนภารกิจรัฐบาล


“นายกรัฐมนตรี” ตั้ง “อนุชา” นั่งรักษาการ “ผอ.สบนร.” สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการดำเนินภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม​ ได้ลงนามแต่งตั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี​ ฝ่ายการเมือง ให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) โดยมีภารกิจหลัก คือ สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการดำเนินภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการ ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชน ที่ยังมีความล่าช้า หรือทำตามระบบราชการปกติไม่สำเร็จ จนอาจเกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้าง

อนุชา271064

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล รับฟังข้อคิดเห็น ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล หรือเรื่องอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตลอดจนสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่ประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ​สบนร. เป็นหน่วยงานพิเศษที่สังกัดสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี​ แต่ได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดสำนักงานเล​ขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่​ 9​ กรกฎาคม ​2562 โดยทำงานขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม