Politics

คนละครึ่งเฟส 4 ‘โฆษกรัฐบาล’ ยันยังไม่มีการขอข้อมูล เตือนอย่าหลงเชื่อ!!


“โฆษกรัฐบาล” ยืนยันคนละครึ่งเฟส4 ยังไม่มีการขอข้อมูล เตือนประชาชนอย่าหลงให้ข้อมูลส่วนตัว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรณีโครงการคนละครึ่งส่ง SMS ให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 4 นั้น ยืนยันว่าจากการตรวจสอบทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมด้วยธนาคารกรุงไทยพบว่าประเด็นดังกล่าวว่า เป็นการกระทำของมิจฉาชีพที่แอบอ้างโครงการคนละครึ่ง โดยส่ง SMS หลอกขอข้อมูลส่วนตัวของประชาชน ให้กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อนำไปทุจริตโอนเงินออกจากบัญชีลูกค้า

คนละครึ่งเฟส4

ยันไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัว

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลบัตรเดบิตของประชาชนโดยการส่ง SMS แต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญทางการเงินแก่บุคคลอื่นหรือลงในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีล่าสุด รัฐบาลยังเพิ่มวงเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเพิ่มอีกคนละ 1,500 บาท ในเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมวงเงินที่ได้รับในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ทั้งหมดเป็น 4,500 บาท ซึ่งประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 ขณะที่โครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีสิทธิเหลือ จำนวน 193,628 สิทธิ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค.)

คนละครึ่งเฟส4

กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตระหนักดีถึงโครงการคนละครึ่ง ที่ภาครัฐได้ดำเนินการมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และประชาชนสามารถนำเงินที่รัฐบาลเติมให้ผ่านโครงการนำมาจับจ่ายใช้สอย โดยในส่วนของคนละครึ่งเฟส 4 นั้น อยูในแผนกระตุ้นไตรมาสที่ 4 ของกระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะต้องหารือในเรื่องดังกล่าวต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK