Politics

น้อมรับเสียงประชาชน! ‘บิ๊กตู่’ มอบ ‘วิษณุ’ พิจารณาวันหยุดประจำภาคตะวันออก

“โฆษกรัฐบาล” เผย รัฐบาลน้อมรับเสียงสะท้อนประชาชน “บิ๊กตู่” มอบ “วิษณุ” พิจารณาวันหยุดประจำภาคตะวันออก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับวันหยุดราชการประจำภาค โดยมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกในช่วงวัน/เทศกาลที่เหมาะสมภายในปีนี้ต่อไป

วันหยุดประจำภาค

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการประจำปี 2564

วันหยุดประจำ มีดังนี้

 • ภาคเหนือ คือวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 (ประเพณีไหว้พระธาตุ)
 • ภาคอีสาน คือ วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ)
 • ภาคใต้ คือ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 (ประเพณีสารทเดือนสิบ)
 • ภาคกลาง คือ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม64 (เทศกาลออกพรรษา)
วันหยุดประจำภาค
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง วันหยุดชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคกลางในเดือนตุลาคม 2564 พร้อมแนบประกาศประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3 )ให้จังหวัดและส่วนราชการทราบแล้ว

ทั้งนี้ ยังคงเหลือภาคตะวันออก ที่ยังไม่มีการกำหนดวันหยุดราชการประจำภาค ซึ่งมีทั้งหมด 8 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. ฉะเชิงเทรา
 2. ชลบุรี
 3. ระยอง
 4. จันทบุรี
 5. ตราด
 6. นครนายก
 7. ปราจีนบุรี
 8. สระแก้ว

วันหยุดประจำภาค

“พล.อ.ประยุทธ์ เอาใจใส่กับทุกความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เมื่อทราบว่า รัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก จึงมอบหมาย รองนายกรัฐมนตรีวิษณุ พิจารณาวันหรือเทศกาลสำคัญภายช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ เพื่อกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก สำหรับภาคตะวันออกทั้ง 8 จังหวัดเพื่อพี่น้องประชาชน จะใช้เวลาในวันหยุดอยู่ร่วมกับครอบครัว ทำกิจกรรมพิเศษหรือท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับภาคอี่น ๆ ของไทยที่ได้ใช้วันหยุดราชการไปก่อนหน้านี้แล้ว”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK