Politics

ทิ้งชุดทดสอบ ‘แอนติเจน’ ใช้แล้วให้ถูกวิธี!!


คำแนะนำสำหรับประชาชน การทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้ว  กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชน ทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) ดังนี้

1. คัดแยก Antigen Test Kit ออกเป็น 2 ส่วน
️- ไม้ Swab/หลอดใส่น้ำยา/ตลับทดสอบ ทิ้งเป็นขยะปนเปื้อนสารคัดหลั่ง
️- กล่องบรรจุภัณฑ์/เอกสารกำกับชุดทดสอบ ทิ้งเป็นขยะทั่วไป ขยะที่ไม่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง

LINE ALBUM cell virusโควิดใน ม 211017

2. ทำลายเชื้อ นำใส่ถุง (อาจใส่รวมกับหน้ากากอนามัยใช้แล้ว) แล้วราดหรือฉีดด้วยแอลกอฮอล์/น้ำยาฆ่าเชื้อ

3. เขียนระบุว่า เป็นขยะติดเชื้อ แล้วมัด /ปิดปากถุงให้สนิทและเขียนติดหน้าถุงว่า “ขยะติดเชื้อ”

4. ทิ้งขยะให้ถูกที่ ทิ้งได้ 2 วิธี

️ ทิ้งลงในถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อ
️ แยกทิ้งจากขยะทั่วไป โดยทิ้งให้รถเก็บขนขยะของสำนักงานเขต

อย่าลืม‼️ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

245487219 3934620546637537 6976132956605337120 n e1634462064324

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight