ดูหนังออนไลน์
Politics

ลุ้น!! ‘ศบค.ชุดใหญ่’ ไฟเขียวคลายล็อกเพิ่ม-ปรับเคอร์ฟิว-เปิดประเทศ


ลุ้น!! “ศบค.ชุดใหญ่” ประชุมวันนี้ จ่อไฟเขียวคลายล็อกเพิ่ม-ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว-เคาะแนวทางการเปิดประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (14 ต.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ชุดใหญ่ โดยมีรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) จะเสนอให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาผ่อนคลายเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาปรับระดับสีใหม่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม เหลือจำนวน 24 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง จำนวน 29 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมหรือสีส้ม จำนวน 24 จังหวัด

เปิดประเทศ

ผ่อนคลายพื้นที่สีแดงเข้ม

ส่วนกิจกรรมในพื้นที่สีแดงเข้ม จะเสนอให้ผ่อนคลายและปรับมาตรการคือ ให้สามารถจัดการประชุม รวมถึงงานประเพณีในศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ และสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมได้ โดยปรับจำนวนการรวมกลุ่มคนตามระดับพื้นที่สี โดยให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน พื้นที่ควบคุม ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า200 คน

พื้นที่เฝ้าระวังระวังสูง ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 300 คน และพื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน และให้เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับได้ แต่ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจการกิจกรรมที่จะปรับมาตรการในครั้งนี้ให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น.

เปิดประเทศ

ขยับเวลาเคอร์ฟิว

นอกจากนี้ จะเสนอขยับเวลาการเดินทางออกนอกเคหะสถาน หรือ เคอร์ฟิว โดยให้ขยับเวลาจากเดิม 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เป็น 23.00-03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2564

เปิดประเทศ

เคาะแนวทางเปิดประเทศ

สำหรับแนวทางการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ 10 ประเทศแบบไม่ต้องกักตัว “ศปก.ศบค.” จะเสนอโดยจะพิจารณาปัจจัยหลัก คือ จำนวนผู้ติดเชื้อของแต่ละประเทศ รวมทั้งการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามาตรการแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในวันที่ 1 พฤศจิกายนรวมถึงความพร้อมด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะอนุญาตเปิดสถานบันเทิงได้ในวันที่ 1 ธันวาคม

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอให้ ศบค. พิจารณาสูตรฉีดวัคซีนแบบไขว้ คือฉีดแอสตร้าเซนเนก้าตามด้วยไฟเซอร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม