Politics

สปสช.จับมือคลินิกชุมชนอบอุ่น ปูพรมกระจาย ATK ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

สปสช.เขต 13 กทม. จับมือคลินิกเวชกรรมรินทร์นภัส ลงพื้นที่ตั้งจุดกระจาย ATK แก่พนักงาน ขสมก. เขตการเดินรถที่ 3 เผยเตรียมปูพรมตั้งจุดแจก ATK แก่พนักงาน ขสมก. ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ผู้ค้าในตลาดและบุคลากรโรงเรียนทั่วกทม.ตลอดเดือน ต.ค.นี้ 

ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ทางสปสช.วางแผนร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในการกระจายชุดตรวจ ATK รวมจำนวน 2 ล้านชุด แก่กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น กลุ่มที่มีอาชีพต้องพบปะคนจำนวนมาก ผู้ค้าในตลาด บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนประชาชนในชุมชนต่างๆ และพื้นที่เสี่ยง โดย กทม.จะดูแลกลุ่มประชาชนในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในชุมชน และบุคลากรในโรงเรียนสังกัด กทม. ขณะที่ สปสช.จะดูแลกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ผู้ค้าในตลาด ร้านมินิมาร์ท และบุคลากรในโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด กทม.

LINE ALBUM ขสมก อยู่เมกะบางนา 211007 5 e1633597598721

ทพ.วิรัตน์ กล่าวว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากต้องพบปะและสัมผัสกับผู้คนจำนวนมาก จึงต้องมีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย ATK เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งแก่ตัวผู้ให้บริการและประชาชนที่มารับบริการ ในการลงพื้นที่ตั้งจุดกระจาย ATK ครั้งนี้ มีคลินิกเวชกรรมรินทร์นภัส เป็นผู้แทนกระจาย ATK โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงาน ขสมก. เขตการเดินรถที่ 3 อู่เมกะบางนา ประมาณ 700 คน ซึ่งนอกจากแจก ATK  ช่วยสอนวิธีการใช้ชุดตรวจให้ วิธีการแปลผล วิธีรายงานผลตรวจและถ้าผลเป็นบวกก็จะรับตัวเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาต่อไป

“ขสมก. มีจุดเดินรถทั้งหมด 8 เขตการเดินรถ กระจายหลายจุด สปสช.เราก็จะมีหน่วยบริการในเครือข่ายที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงลงไปให้บริการแบบนี้ทุกจุด  ปัจจุบัน สปสช. มีคลินิกในเครือข่ายใน กทม. 158 แห่ง และมีร้านยาอีกกว่า 100 แห่ง ทำหน้าที่กระจาย ATK นอกจากการออกตรวจเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายพิเศษแล้ว ประชาชนทั่วไปที่ประเมินตัวเองแล้วว่า เป็นกลุ่มเสี่ยง  สามารถลงทะเบียนทำแบบทดสอบผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วเดินไปรับ ATK ที่ร้านยาหรือคลินิกใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน” ทพ.วิรัตน์ กล่าว

LINE ALBUM ขสมก อยู่เมกะบางนา 211007 9 e1633597515114

ด้าน น.ส.ขวัญจิรา หะยีสะมาแอ ผู้จัดการคลินิกเวชกรรมรินทร์นภัส กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายที่คลินิกฯรับมาจาก สปสช.คือ กลุ่มบุคลากรโรงเรียน เขตการเดินรถที่ 3 ขสมก. และผู้ค้าในตลาด โดยได้รับจัดสรร ATK มาจำนวน  5,000 ชุด รูปแบบการกระจายก็จะมีทั้งการนัดหมายวันล่วงหน้า แล้วคลินิกลงไปตั้งจุดกระจายให้ หรือกลุ่มเป้าหมายส่งตัวแทนมารับไปกระจายต่อ สามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตังแล้วมารับที่คลินิกก็ได้

ในส่วนของ เขตการเดินรถที่ 3 ขสมก. มีบุคลากรจำนวน 1,668 คน มีการตั้งจุดกระจาย ATK 3 จุด ซึ่งอู่เมกะบางนาเป็นหนึ่งจุดแรกที่มาแจก หลังจากนี้จะทยอยไปกระจายตามอู่อื่นๆต่อไป ซึ่งหากมีผลตรวจเป็นบวก ทางคลินิกก็จะรับดูแลเข้าสู่ระบบ Home Isolation หรือถ้าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็มี Hospitel รองรับให้

LINE ALBUM ขสมก อยู่เมกะบางนา 211007 7 e1633597453155

นายมนัส ครุฑชั่งทอง ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 3 ขสมก. กล่าวว่า ขสมก.มีพนักงานทั้งหมด 13,000 คน เป็นพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารประมาณ 5,000-6,000 คน ส่วนเขตการเดินรถที่ 3 มีพนักงานประมาณ 1,600 คน ที่ผ่านมา ขสมก.ถือเป็นบริการสาธารณะ เป็นด่านหน้าที่รัฐให้ความสนใจ ซึ่งนอกจากได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว การได้รับ ATK จาก สปสช. มาตรวจคัดกรอง ก็ถือเป็นการป้องกันและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการว่า ขสมก. ไม่ได้เป็นแหล่งแพร่เชื้อ และต้องขอขอบคุณ สปสช. ที่เห็นความสำคัญของกลุ่มรถโดยสารสาธารณะและจัดสรรชุดตรวจ ATK มาให้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight