ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ครม.ไฟเขียวแผนจัดซื้อ ‘แอสตร้าเซนเนก้า’ ปี 65 อีก 60 ล้านโดส


“โฆษกรัฐบาล” เผยที่ประชุม ครม.ไฟเขียวแผนจัดซื้อแอสตร้าเซนเนก้า ปี 65 อีก 60 ล้านโดส พร้อมซื้อจากสเปนเพิ่มอีก 1.65 แสนโดส

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับปี 2565 จากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า และเห็นชอบการลงนามในสัญญาซื้อระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า และอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าว

จัดซื้อแอสตร้า

โดยมีแผนการส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ในปี 2565 ดังนี้

  • ไตรมาสแรกจำนวน 15 ล้านโดส
  • ไตรมาสที่สอง จำนวน 30 ล้านโดส
  • ไตรมาสที่สาม จำนวน 15 ล้านโดส

“ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นวาระสำคัญของชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งความจำเป็นเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม สำหรับปี 2565” นายธนกร กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิดแอสตร้าเซนเนก้าจากราชอาณาจักรสเปนเพิ่มเติม จำนวน 165,000 โดส จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ให้กรมควบคุมโรคจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จากราชอาณาจักรสเปน จำนวน 449,500 โดส รวมทั้งสิ้น จำนวน 614,500 โดส

จัดซื้อแอสตร้า

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแอสตร้าเซนเนก้า จากราชอาณาจักรสเปนเพิ่มเติม และอนุมัติให้ รมว.สาธารณสุข เป็นผู้มีอำนาจลงนามใน Schedule II to Tripartite Agreement: Form of Doses Offer Notice

โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า สเปนจะกำหนดส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ทั้ง 2 ชุด ในภายในต้นเดือนตุลาคม 2564 นี้ โดยการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากสเปนเพิ่มเติม เป็นความก้าวหน้าในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนจากประเทศในสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ ประเทศไทยยังได้มีการเจรจาจัดซื้อ/รับบริจาควัคซีนอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศไทยเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม