Politics

ข่าวดี!! คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ ไฟเขียว ‘รร.นานาชาติจัดสอบ SAT’


สอบ SAT เผยข่าวดี คกก.โรคติดต่อกรุงเทพฯ ไฟเขียวให้ รร.นานาชาติจัดสอบ SAT พร้อมให้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์สอบ SAT จัดสอบ 25 ก.ย.นี้ ของโรงเรียน 11 แห่ง และ 2 ต.ค. ของโรงเรียน 15 แห่ง พร้อมยึดความปลอดภัย-อนาคตของผู้เรียนเป็นหลัก

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีที่โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ กรุงเทพมหานคร ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ เป็นศูนย์สอบวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Scholastic Aptitude Test : SAT) เพื่อให้นักเรียนหลักสูตรนานาชาตินำผลสอบ SAT ไปเป็นส่วนหนึ่ง ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

สอบ SAT อนุมัติให้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์สอบ

ล่าสุดได้รับรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ว่าในการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียนจัดสอบ SAT ตามความประสงค์ของโรงเรียน ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 สอบ SAT

“เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีกลุ่มผู้ปกครองมาเข้าพบ เพื่อติดตามและหารือถึงแนวทางการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้ กว่า 1,000 คน ได้รับโอกาสในการเข้าสอบ SAT เพื่อให้ทันสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของไทย หลักสูตรนานาชาติ รอบ Portfolio ช่วงเดือนธันวาคม 2564 และระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จึงได้เน้นย้ำให้ สช.เร่งรวบรวมรายชื่อโรงเรียน ที่จะเป็นศูนย์สอบ SAT เพื่อขออนุมัติการใช้สถานที่ จากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสอบด้วย

 สอบ SAT

สอบ SAT ข่าวที่ดีสำหรับนักเรียน  

การที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์สอบ SAT เพื่อจัดสอบในวันที่ 25 กันยายน 2564 ของโรงเรียน 11 แห่ง และวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ของโรงเรียน 15 แห่ง จึงถือเป็นข่าวที่ดี  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เข้าสอบ SAT ทุกคน และขอขอบคุณศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร นำโดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และร่วมกันประสานขับเคลื่อนให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดสอบ SAT ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณา

สำหรับการใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา เพื่อการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ) มาตรา 9 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) โดยเน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก DMHT-RC และจัดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมแสดงผลการตรวจก่อนที่นักเรียนจะเข้าสอบ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเป็นหลัก ควบคู่กับการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

“การสอบ SAT ถือว่ามีความสำคัญกับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ และทุกประเทศทั่วโลกก็มีการจัดสอบกัน จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องทำงานร่วมกับโรงเรียนเอกชนอย่างหนัก เพื่อหามาตรการในระยะยาว ในการสร้างโอกาสแก่ลูกหลานของเรา จะเติบโตเป็นอนาคตและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ขออวยพรให้ลูก ๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบ SAT ในครั้งนี้” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 สอบ SAT

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight