Politics

‘รองโฆษกรัฐบาล’ ยันยังไม่ปลดล็อกให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้อิสระ


“รองโฆษกรัฐบาล” ยืนยันรัฐบาลยังไม่ปลดล็อกให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้อิสระ ชี้การเช่าซื้อ-ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศยังคงใช้หลักการเดิม

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงข้อกังวลของประชาชนเรื่องการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติผ่านรายการแจงให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาล โดยระบุว่า จากกรณีที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่รัฐบาลมีมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาทำงาน เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยอาจให้สิทธิประโยชน์ในลักษณะวีซ่าระยะยาว แต่เรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์

ไตรศุลี209641

ทั้งนี้ ขอยืนยันชัดเจนว่า การถือครองทรัพย์สินและที่ดิน รัฐบาลยังไม่เปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินได้อย่างอิสระ สำหรับการเช่าซื้อ การซื้อขายอสังหาริมทัพย์ในประเทศไทยยังคงใช้หลักการเดิม

สำหรับหลักการเดิมปัจจุบันการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติ คือ ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ไม่เกิน 49% ของพื้นที่ทั้งหมดของคอนโด และอีก 51% เป็นสิทธิ์ของคนไทยในการถือครองกรรมสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2551 และยังไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์กลุ่มอสังหาแนวราบได้

สำหรับแนวราบที่ชาวต่างชาติจะมาถือครองทำได้ในลักษณะเช่าระยะยาว แต่ต้องมีกฎหมายพิเศษรองรับ เช่น เข้าลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) อันนี้ชาวต่างชาติเช่าในระยะยาวได้ แต่ก็ไม่สามารถซื้อขายที่ดินได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม