Politics

‘บิ๊กตู่-5 รัฐมนตรี’ ฉลุยศึกซักฟอก ‘เฉลิมชัย’ นำลิ่วไว้วางใจ 270 เสียง

“บิ๊กตู่” นำทีม  5 รัฐมนตรีผ่านฉลุยศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ  “เฉลิมชัย’ นำลิ่วไว้วางใจ 270 เสียง ขณะที่ “สุชาติ” ได้คะแนนไว้วางใจน้อยสุด 263 เสียง 

วันนี้ (4 ก.ย.) สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล” วันที่สาม ตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

อภิปรายไม่ไว้วางใจ

ฝ่ายค้านได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย 5 รัฐมนตรี ได้แก่

  1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  2. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  3. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  4. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  5. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  6. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม-วันที่ 3 กันยายน และในวันนี้ (4 ก.ย.) เป็นการลงมติ โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ด้วยคะแนน 264 เสียง ให้ทำหน้าที่ต่อไป โดยมีคะแนนไม่ไว้วางใจ 208 เสียง ไม่ลงคะแนน 3 เสียง

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ได้รับคะแนนเสียง ไว้วางใจมากที่สุด คือ 270 เสียง ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นบุคคลที่ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจมากสุด คือ 208 เสียง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

รมว1 1

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รมว2

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รมว3

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

รมว5

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมว4

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รมว6

อ่านข่าวเพิ่มเติม