ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ผู้นำฝ่ายค้าน’ เปิดศึกซักฟอก ลั่น ‘บิ๊กตู่’ ผิดพลาดบกพร่องเสียหายร้ายแรงทุกด้าน!


“ผู้นำฝ่ายค้าน” เปิดศึกซักฟอก ปล่อยไก่กลางวงอภิปราย อ่านชื่อผิด “ประยุทธ์ ยงใจยุทธ” ชี้ “นายกรัฐมนตรี” ผิดพลาดบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้าน

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

ผู้นำฝ่ายค้าน

โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ หัวหน้า พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายเปิดญัตติ โดยพล.อ.ประยุทธ์เป็นรายชื่อแรกว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญา ไร้องค์ความรู้ ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ ไร้คุณธรรมจริยธรรม และไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาล ผู้นำประเทศ ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลว ผิดพลาดบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ

โดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน ได้รวมศูนย์อำนาจ รวบอำนาจ และมีอำนาจตามกฎหมายแบบเบ็ดเสร็จ เช่น พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผอ.ศบค. ศบศ. และผอ.ศบค.กทม. รวมถึงกฎหมายต่างๆ ถึง 40 ฉบับ ที่เป็นอำนาจในคณะรัฐบาลมาไว้กับตนเอง นอกจากนี้ยังละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและไม่สุจริต มีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของตนในลักษณะกลืนน้ำลายตัวเอง ปล่อยปละละเลยต่อมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด จนมีการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้างทั่วประเทศยากที่จะควบคุม

ผู้นำฝ่ายค้าน

ส่งผลให้เพียงระยะเวลา 4 เดือนเศษ มีผู้ติดเชื้อกว่า9แสนคน และเสียชีวิตกว่า 7 พันคน และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ถึงขนาดที่ระบบสาธารณสุขไทยล้มเหลว เกินขีดความสามารถในการบริการประชาชน ต้องปล่อยผู้ป่วยรักษาตัวเองที่บ้าน บางรายทนไม่ไหวต้องตายกลางถนน ตายในรถ หรือตายคาบ้านตนเอง ตายยกครอบครัว สร้างความหดหู่ใจแก่ผู้พบเห็นและพี่น้องประชาชนอย่างยิ่ง ถึงกับมีคำกล่าวว่าประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า ในเรื่องการจัดหาวัคซีน ทั้งวัคซีนหลัก และทางเลือกให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ พล.อ.ประยุทธ์ ล่าช้า เลื่อนลอย ไม่แน่นอน ปิดบัง อำพราง ไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ การตรวจหาเชื้อก็ทำได้ในปริมาณน้อย มาตรการไม่แน่นอน เครื่องมือในการตรวจหาเชื้อไม่เพียงพอ ไม่ทันกับการแพร่ระบาดของโรคที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากทุกวัน การจัดหาเครื่องมือเป็นไปโดยทุจริต ส่วนมาตรการควบคุมโรคก็ไร้ทิศทาง ผิดเป้าหมาย และแผนงาน และไร้ประสิทธิภาพ ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบและความเสียหายจากมาตรการของรัฐ

ขณะที่การกู้เงินของรัฐบาลจำนวนมากแต่กลับนำมาใช้จ่ายอย่างไร้ทิศทาง ไม่ลำดับความสำคัญของการใช้เงินงบประมาณที่หมดไปกับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งที่ตกอยู่ในสงครามของโรคระบาด ไม่ใช่สงครามสู้รบ ใช้จ่ายงบประมาณ และเงินกู้โดยไม่รักษาวินัยการเงินการคลัง สร้างภาระหนี้สาธารณะจนชนเพดานหนี้สาธารณะตามกฎหมาย และหนี้ครัวเรือนสูงเป็นประวัติการณ์

ผู้นำฝ่ายค้าน

นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตและแสวงหาประโยชน์ของบรรดานักการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาล พวกพ้อง และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิดอย่างกว้างขวางในหลายเรื่อง ทั้งการจัดหาและจองวัคซีนล่วงหน้า การซื้อวัคซีนก็หลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเปิดประตูให้มีการทุจริต และยังมีการทุจริตในการกระจายวัคซีนโดยเลือกปฏิบัติ รวมถึงการทุจริตในเรื่องอื่น ๆ ไม่สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งที่เอกชนและโรงพยาบาลเอกชนประสงค์จะช่วยจัดหาและจัดซื้อวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชน

แต่กลับดำเนินการโดยล่าช้า ขาดความจริงใจ พฤติการณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ มีลักษณะ ค้าความตาย เห็นวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ เหิมเกริม คิดการใหญ่โตในการสร้างกำไร เพิกเฉยละเลยทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสที่จะได้รับวัคซีนที่หลากหลายและทั่วถึง ภายใต้โครงการ Covax จนกระทั่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติต้องออกมาขอโทษประชาชน เมื่อประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือข่มขู่เอาผิดกับประชาชนและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน

ผู้นำฝ่ายค้าน

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังเห็นชอบและปล่อยปละละเลยให้มีการเสนอและใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ไม่มีสถานการณ์การสู้รบใด ๆ เศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหว ทำให้ประเทศไทยถึงจุดที่เรียกว่าตกต่ำที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยในสายตาชาวโลก

ผมขอเชิญชวนบรรดาส.ส.ฝ่ายรัฐบาล หยุดยั้ง หยุดมองผลประโยชน์ส่วนตน และร่วมกันยืนตามเจตจำงค์ประชาชนให้พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก พล.อ.ประยุทธ์คือความอับอายของประเทศโดยแท้ เป็นได้เพียงสิ่งที่ไร้ค่า ไร้ความหมาย ผมและฝ่ายค้านเห็นว่าเราไม่อาจไว้วางใจพล.อ.ประยุทธ์ ทำหน้าบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่นายสมพงษ์ ได้เริ่มแถลงญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยพล.อ.ประยุทธ์เป็นบุคคลแรก แต่นายสมพงษ์ได้อ่านชื่อและนามสกุลผิดเป็น “พล.อ.ประยุทธ์ ยงใจยุทธ” ถึง 2 รอบ

อ่านข่าวเพิ่มเติม