ดูหนังออนไลน์
Politics

เช็คชื่อที่นี่!! ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ‘กระทรวงศึกษาธิการ’


เช็คชื่อที่นี่!! ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง “กระทรวงศึกษาธิการ” 8 ราย “อรรถพล” นั่งเลขาธิการสภาการศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.ได้มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 8 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้

แต่งตั้งโยกย้าย 9364

  • นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาฯ กอศ.) ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.)
  • นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.)
  • นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ ศธ. ดำรงตำแหน่ง รองเลขาฯ กพฐ.
ศธ.30864
นายอรรถพล สังขวาสี นายวัลลพ สงวนนาม นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ภาพจาก moe360.blog
  • นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาฯ กศน.) ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ศธ.
  • นายสุรศักดิ์ อินศรีไกล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ดำรงตำแหน่ง เลขาฯ กศน.
  • นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษาของ สกศ. ดำรงตำแหน่ง รองเลขาฯ สกศ.
  • เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม เป็นรองเลขาฯ กอศ.
  • นายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาฯ สกศ.เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาฯ กช.)

อ่านข่าวเพิ่มเติม