Politics

เคาะแล้ว!! เตรียมเปิดศึกซักฟอก 31 ส.ค.- 4 ก.ย.นี้ ฝ่ายค้านได้ 40 ชม.

เคาะแล้ว!! เตรียมเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 31 สิงหาคม-3 กันยายน ก่อนลงมติ 4 กันยายน ฝ่ายค้านได้ 40 ชั่วโมง

น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส. กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะตัวแทนประธานวิปรัฐบาล แถลงมิติที่ประชุม คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และตัวแทน ครม.เข้าร่วมว่า ได้ข้อสรุปเรื่องกรอบเวลาในการ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-00.30 น.ของอีกวันยกเว้น วันที่ 3 จะให้เสร็จ ในเวลาประมาณ 21.00 น

สภา26864

โดยให้ลงมติในวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. รวมฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย 40 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ ขณะที่รัฐบาลมีเวลาชี้แจง 18 ชั่วโมง 30 นาที รวมเวลาทั้งสิ้น 58 ชั่วโมง 30 นาที

ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรภายใต้มาตรการเคอร์ฟิวนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะทำหนังสือรับรองให้กับผู้เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม