Politics

ด่วน!! ครม.ไฟเขียวโยก ‘วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี’ กลับบ้าน นั่ง ‘ผู้ว่าฯ อ่างทอง’


ที่ประชุม ครม. มีมติโยก “วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี” จาก “สมุทรสาคร” นั่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแต่งตั้งโยกย้ายบัญชีรายชื่อข้าราชการระดับสูง ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย

วีระศักดิ์24864

  1. ให้นายณรงค์ รักร้อย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร
  2. ให้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอ่างทอง
  3. ให้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การโยกนายวีระศักดิ์ไป จ.อ่างทองนั้น ถือว่าเป็นการย้ายกลับบ้านเกิด เพราะนายวีระศักดิ์เป็นชาวอ่างทอง

อ่านข่าวเพิ่มเติม