ดูหนังออนไลน์
Politics

มาทางนี้! ปปช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา


สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ส.ค.นี้  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา เงินเดือน 15,800 บาท ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
​1. สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา และ
​2. มีความรู้และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครคือวันที่ 30 สิงหาคม 2564
shutterstock 1902295060
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ยกเว้นวันสุดท้าย คือ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 จะต้องสมัครภายในเวลา 18.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.nacc.go.th ในส่วนข่าวเจ้าหน้าที่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight