Politics

‘Sea -บริษัทในเครือ’ มอบถังออกซิเจน 2,000 ถัง รักษาผู้ป่วยโควิด แก่กรมการแพทย์

Sea และบริษัทในเครือส่งมอบถังออกซิเจน 2,000 ถัง สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศไทย

เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นอีกประเทศ ที่กำลังเผชิญกับภาวะการขาดแคลนถังออกซิเจน ทำให้โรงพยาบาลที่กำลังให้การรักษาผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ไม่สามารถทำการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ตามเป้าประสงค์ ดังนั้น Sea (Group) ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำและบริษัทในเครือ อาทิ การีนาและช้อปปี้ จึงมุ่งสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ โดยส่งมอบถังออกซิเจน 2,000 ถัง ให้แก่ประเทศไทย เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศไทย

S 14221343.jpeg1 e1629268691448

 

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) เผยว่า ในฐานะที่ Sea เป็นองค์กรที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ เราจึงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักในการการรักษาดูแลประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19  ต้องการการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที

ดังนั้น Sea จึงใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทในด้านการจัดหาสินค้าจากเครือข่ายซัพพลายเออร์ทั่วโลก เพื่อจัดหาและนำเข้าถังออกซิเจน จากต่างประเทศเข้ามาที่ประเทศไทยจำนวน 2,000 ถัง  ได้ทำการส่งมอบให้แก่ กรมการแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง ที่มีหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดย Sea คาดหวังว่าถังออกซิเจนทั้งหมดจะถูกกระจายต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศไทย ที่กำลังขาดแคลนถังออกซิเจน อย่างเร่งด่วน และมีส่วนช่วยให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์

S 14221346 e1629268251459

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการสีเหลืองและกำลังจะเข้าสู่อาการสีแดง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเข้าสู่ภาวะวิกฤต มีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจน สถานพยาบาลหลายแห่งที่ให้การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 มีความต้องการออกซิเจน เพื่อให้ผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการหายใจติดขัดสามารถ ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ กรมการแพทย์เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่มอาการ ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว สีเหลือง หรือสีแดง มีความยินดีที่จะรับบริจาคถังออกซิเจน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤติและช่วยให้ผู้ป่วยได้มีอาการที่ดีขึ้นได้ต่อไป

S 14221350 e1629268266694

เนื่องจาก Sea (Group) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งและเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจึงมุ่งทำตามพันธกิจที่จะมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับผู้บริโภคทุกคน โดยนอกจากประเทศไทยแล้ว Sea ยังได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ อินโดนีเซีย และ เวียดนาม

แนวโน้มสถานการณ์ปัจจุบัน ศูนย์กักตัวชุมชน ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 และโรงพยาบาลสนาม จะยิ่งทวีความสำคัญใน การควบคุมการระบาด และการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ดังนั้น Sea จึงหวังว่าการส่งมอบถังออกซิเจนครั้งนี้ จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาล และสถานที่อื่นๆ ที่รับรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในประเทศไทยได้ และสามารถเร่งให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนช่วยลดการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกัน

S 14221345 e1629268272246

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight