ดูหนังออนไลน์
Politics

สายพันธ์ุ ‘เดลตา’ ระบาดหนัก 74 จังหวัด – กทม.กระจายถึง 86.2%

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลสำรวจ จากการสุ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อ 2,547 ราย สายพันธุ์โควิด-19 จำนวน 3 สายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตาระบาดหนักในกทม.ถึง 86.2% กระจายไปยังต่างจังหวัดแล้ว 74 จังหวัด 

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ในประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการว่าแนวโน้มในภาพรวมของประเทศ จากข้อมูลการเฝ้าระวังระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2564 จากการสุ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,547 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) จำนวน 1,993ราย (78.2%) สายพันธุ์อัลฟา จำนวน 538 ราย (21.2%) และสายพันธุ์เบตา จำนวน 16 ราย (0.6%)

cell virusโควิดใน ม 210804

โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สุ่มตรวจจำนวน 1,229 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา จำนวน 1,059 ราย (86.2%) สายพันธุ์อัลฟาจำนวน 170 ราย (13.8%) ส่วนสายพันธุ์เบตาไม่พบผู้ติดเชื้อ

ส่วนภูมิภาคสุ่มตรวจจำนวน 1,318 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา 934 ราย (70.9%) สายพันธุ์อัลฟา 368 ราย (27.9%) และสายพันธุ์เบตา 16 ราย (1.2%) โดยขณะนี้สายพันธุ์เดลตาพบ 74 จังหวัด ส่วนสายพันธุ์เบตาสัปดาห์นี้พบเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พบมากที่สุดที่จังหวัดยะลา 14 ราย จังหวัดสงขลา และตรัง จังหวัดละ 1 ราย

สำหรับสายพันธุ์แลมดาที่พบในแถบประเทศอเมริกาใต้ ยังไม่พบในประเทศไทยแต่อย่างใด และยังเป็นเพียงสายพันธุ์ที่น่าสนใจ (Variant of Interest) ตามการแบ่งระดับขององค์การอนามัยโลก (WHO)

217797655 4914954935198289 2634217720655173013 n1 e1628072775360

ดาวน์โหลด e1628072797724

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight