Politics

‘กรมการแพทย์’ แจ้ง รพ.ทั่วประเทศ ใช้ 2 แนวทาง ดูแลผู้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK เป็นบวก

กรมการแพทย์ ส่งหนังสือแจ้งโรงพยาบาลทั่วประเทศ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  2 แนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) เป็นบวก

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ออกหนังสือถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร/โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม/ โรงพยาบาลเอกชน เกี่ยวกับ แนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) เป็นบวก โดยระบุว่า

cell virusโควิดใน ม 210803 0

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำให้เกิดการกระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศทั้งด้านการควบคุมโรค และการเข้าถึงระบบการรักษา กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวทางให้ใช้การตรวจแบบ Antigen test kit (ATK) เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น และลดปัญหาการเข้าถึงการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วย COVID-19 เข้าถึงระบบการรักษาล่าช้า

กรมการแพทย์ ขอแจ้งแนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) เป็นบวก ดังนี้

1. หากผล ATK เป็นบวก เรียกว่า “ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย” (Probable cases) สามารถรับยา และเข้ารับการรักษาแบบ Home isolation ได้ทันที

2. หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในลักษณะ Community isolation หรือในสถานพยาบาล “ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย” ควรได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR คู่ขนาน และให้พยายามแยกจากผู้ป่วย COVID-19 ระหว่างรอผลตรวจ RT-PCR เนื่องจากการตรวจด้วย ATK ให้ผลบวกลวงได้ 3-5%

กรมการแพทย์11 e1627988421416

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight