ดูหนังออนไลน์
Politics

รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ แจ้งแพ็คเกจวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ อย่าโทรฯถามสงวนคู่สายเพื่อผู้ป่วย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ แจ้งรายละเอียดแพ็คเกจ วัคซีนทางเลือก  Moderna  พร้อมรายละเอียดแพ็คเกจ และกำหนดการฉีดวัคซีน  งดโทรศัพท์สอบถาม มายัง Call Center 
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ขอแจ้งรายละเอียดแพ็คเกจ #วัคซีนทางเลือก โควิด-19 ดังนี้
ขอความกรุณางดการโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดวัคซีนโควิด-19 มายัง Call Center เพื่อสงวนคู่สายสำหรับผู้ป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารการรับวัคซีนผ่านทางช่องทาง Facebook ของทางโรงพยาบาล
วัคซีนโควิดรพ.สนาม 210802

รายละเอียดวัคซีน

แพ็กเกจวัคซีนทางเลือกโควิด-19 ยี่ห้อ Moderna

ประเภท: วัคซีนป้องกัน โควิด -19 ประเภท mRNA นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

วิธีการฉีด: ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ ในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ราคา: 3,300 บาท (2 เข็ม)

217972288 1762367007280290 5495356802997236159 n e1627907257391

รายละเอียดแพ็กเกจ

 • สำหรับผู้ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ชนิดใดมาก่อน
 • สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เท่านั้น
 • แพ็กเกจจำหน่ายวัคซีน 2 เข็ม ผู้รับวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 เป็นท่านเดียวกัน
 • ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา ควรปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อวัคซีน
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับการฉีดวัคซีน หรือโอนสิทธิ์วัคซีนในทุกกรณี เพื่อป้องกันการขายช่วงต่อ
 • ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าประกันวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล ในวันที่ท่านเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเท่านั้น
 • ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยเท่านั้น
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขในการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากท่านประสงค์จะแจ้งยกเลิก หรือแจ้งไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

กำหนดการฉีดวัคซีน

 • ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม มีกำหนดส่งมอบวัคซีนภายในไตรมาส 4/2564 โดยยังไม่มีการระบุวันเวลาที่แน่นอน กำหนดการฉีดวัคซีนจึงขึ้นอยู่กับเวลา/จำนวนที่ทางโรงพยาบาลได้รับจากองค์การเภสัชกรรมในแต่ละรอบ
 • กำหนดการฉีดวัคซีนเบื้องต้น คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในไตรมาส 4/2564 หรือไตรมาส 1/2565
 • ลำดับการฉีดวัคซีนจะเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน ซึ่งทางโรงพยาบาลจะนัดหมายวันเวลาให้ท่านทราบต่อไปผ่านทาง LINE Official Account ของทางโรงพยาบาลฯ
 • ในกรณีองค์การเภสัชกรรมส่งมอบวัคซีนล่าช้ากว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทางโรงพยาบาลจะแจ้งนัดหมายกำหนดการฉีดวัคซีนภายในไตรมาส 1/2565 ต่อไป

เงื่อนไขอื่นๆ

1.เนื่องจากโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนมาในจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของทุกท่าน

2. โรงพยาบาลฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของท่าน จึงจัดจำหน่ายวัคซีนด้วยวิธีการ online เพียงช่องทางเดียว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Physical Distancing)

3. รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย *การจองวัคซีนทางเลือกของสถานพยาบาลเอกชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้รับบริการที่ประสงค์ชำระค่าใช้จ่ายเอง
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight