ดูหนังออนไลน์
Politics

ไม่จับ! ใบขับขี่หมดอายุใช้ได้ถึง 30 ก.ย.นี้ 

กรมการขนส่งทางบก  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย ใบขับขี่หมดอายุ ใช้ต่อได้ถึง 30 ก.ย. 64  บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน จากสถานการณ์ COVID-19

กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ขณะนี้ที่ยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง กรมการขนส่งทางบกประสาน ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิม ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ขับขี่รถและผู้ประกอบการขนส่ง

ทางด่วนรถใบขับขี่ 210726

สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยารองรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

 

20210705184857a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight