Politics

ผู้ว่าฯสุมทรสาครงัดยาแรง! สั่งตั้งรพ.สนามในโรงงาน ไม่ปฎิบัติสั่งปิดทันที

ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ประกาศงัดยาแรง สั่งโรงงาน-สถานประกอบการ ต้องตั้งโรงพยาบาลสนาม ในโรงงานหรือสถานประกอบการมีเตียงไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนพนักงาน ขีดเส้นต้องเสร็จภายใน 30 ก.ค.นี้หากไม่ทำสั่งปิดทันที หลังยอดติดเชื้อโควิดวันนี้ 1,057 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ (ข้อมูลวันที่ 23 ก.ค.64 เวลา 24.00 น.) โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,057 ราย แบ่งเป็น การตรวจค้นหาเชิงรุก 224 ราย Bubble&Sealed โรงงาน/เรือนจำ 6 ราย Walk in ในโรงพยาบาล 827 ราย มีผู้เสียชีวิต 7 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 40,452 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว 12,099 ราย รักษาหายแล้ว 10,967 ราย

สำหรับเตียงในโรงพยาบาลหลักยังคงเต็มต่อเนื่อง ส่วนเตียงในโรงพยาบาลสนาม 7 แห่ง จำนวน 2,782 เตียง มีผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาตัวเกือบเต็ม 100% ขณะที่ศูนย์พักคอยคนสาคร หรือโรงพยาบาลสนามชุมชน Comunity Isolation 33 แห่ง จำนวน 3,975 เตียง เจ้าหน้าที่นำผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักรักษาตัวให้ได้มากที่สุด

207176907 3071738716483016 7032152172734360387 n

ล่าสุดนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ประกาศคำสั่งที่ 2013/2564 เรื่องให้โรงงานหรือสถานประกอบการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Factory Accommodation Isolation : FAI)  ตามการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร มีการประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1. ให้โรงงานหรือสถานประกอบการที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปหรือมีกำลังเครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานหรือสถานประกอบการ (Factory Accommodation Isolation : FAI) โดยจะ ต้องมีจำนวนเตียงไม่น้อยกว่า10% ของจำนวนพนักงาน และต้องเพียงพอต่อการแยกกัก ตามแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในหรือภายนอกสถานประกอบการ หรือร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกับสถานประกอบการอื่นๆ ต้องดำเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

2. ให้โรงงานจังหวัดสุมทรสาคร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจตรา หากพบว่าโรงงานหรือสถานประกอบการใด ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา ปิดโรงงานหรือสถานประกอบการทันที

วีระศักดิ์ e1627094670952
วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

นอกจากนี้ ยังออกคำสั่งจังหวัดปิดสถานที่เพิ่มเติม อาทิ ห้องสมุด ร้านทำเล็บ สวนสาธารณะ เป็นต้น และกำหนดให้ตลาดนัด เปิดขายได้เฉพาะอาหารและวัตถุดิบเพื่อการบริโภคเท่านั้น รวมทั้งยังมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังเจ้าของตลาดนัด ให้พิจารณาปิดกิจการเป็นการชั่วคราวเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

นายวีระศักดิ์  กล่าวว่าให้เวลาโรงงาน สถานประกอบการ ตามเงื่อนไขคือมีคนงาน 50 คนขึ้นไป หรือมีกำลังเครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป ภายใน 1 สัปดาห์ต้องดำเนินการการจัดทำ FAI หรือ FQ ให้แล้วเสร็จ หากยังเพิกเฉยจะต้องถูกสั่งปิดทันที ส่วนตลาดนัดให้ขายได้เฉพาะอาหาร  หากพบตลาดไหนไม่เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 ก็จะต้องสั่งปิดเช่นกัน

สำหรับการปิดเมือง ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เป้าหมายหลักคือ ลดการเคลื่อนที่ของประชาชน ต้องประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อในอนาคตก่อนจะประชุมหาข้อสรุปในเรื่องนี้อีกครั้ง

สมุทรสาคร 3

สมุทรสาคร1 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight