ดูหนังออนไลน์
Politics

ข่าวดีนักศึกษา! ม.รามฯประกาศลดค่าเล่าเรียน 50% ในภาค1/2564

ลดค่าเล่าเรียน 50% มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศปรับลดค่าเล่าเรียน แก่นักศึกษาและผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  มีมาตรการให้ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ลดค่าเล่าเรียน 50% ช่วยผู้ปกครอง

โดยให้สถาบันการศึกษาพิจารณาปรับลดค่าเล่าเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมที่จะดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวทันที โดยจะปรับลดค่าเล่าเรียนลง 50% ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แก่นักศึกษาปัจจุบันและผู้สมัครนักศึกษาใหม่ทุกราย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ลดค่าเล่าเรียน 50%

“มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาความเดือนร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง เพราะเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องดูแลนักศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนลูกหลานของเรา ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนหรือให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประสบภัยเหล่านั้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยยังได้มีการปรับลดค่าหน่วยกิตมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตลอด” อธิการบดีม.ร. กล่าว

ลดค่าเล่าเรียน 50%

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight