Politics

พาณิชย์จ่อดึง ‘ชุดตรวจโควิด ATK’ สินค้าควบคุม


ปลัดพาณิชย์ เตรียมทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข ขอความชัดเจนดึงชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit เป็นสินค้าควบคุม หรือไม่ ยันพร้อมเสนอเป็นสินค้าควบคุม หากได้ชัดมูลจากสาธารณสุข เตือนผู้ที่ขายทางออนไลน์เตรียมเล่นงาน เหตุผิดกฎหมาย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) องค์การเภสัช กรมสนับสนุนสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานกฤษฎีกา และกรมศุลกากร ผ่านทางออนไลน์ ว่า ได้หารือร่วมกันถึงความเหมาะสม หากจะดึงชุดตรวจ  Antigen Test kit (ATK) ที่จะใช้สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นสินค้าควบคุมราคาดีหรือไม่  ปัจจุบันชุดตรวจดังกล่าว เป็นเวชภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ มีกฎหมายควบคุมการใช้จากกระทรวงสาธารณสุข เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว หากจะประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมในด้านราคา โดยใช้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่ กระทรวงพาณิชย์ จะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ของชุดตรวจดังกล่าว เนื่องจากเป็นสินค้านำเข้าทั้งหมด ที่ต้องทราบข้อมูลแต่ละชนิด มีต้นทุนที่แท้จริงเป็นอย่างไร เพื่อจะได้นำมาพิจารณา หากจะดึงให้เป็นสินค้าควบคุม

shutterstock 1943509321

การประชุมในครั้งนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า จะดึงชุดตรวจให้เป็นสินค้าควบคุมแต่อย่างใด กระทรวงพาณิชย์จะทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสอบถามอย่างเป็นทางการว่า จะให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาให้สินค้าชุดตรวจดังกล่าว เป็นสินค้าควบคุมราคาหรือไม่ หากจะให้เป็นสินค้าควบคุม กระทรวงสาธารณสุข ต้องสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าชุดตรวจว่ามีจำนวนผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องมากน้อยแค่ไหน มีชนิดชุดตรวจกี่ประเภท กี่ชนิด และมีต้นทุนชุดตรวจแยกแต่ละชิ้นว่ามีต้นทุนมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาต้นทุนที่แท้จริงได้ทั้งหมด จึงจะดึงเข้าเป็นสินค้าควบคุมและดูแลราคาได้อย่างเหมาะสม

บุญยฤทธิ์ e1626365339677

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่าในหลักการกระทรวงพาณิชย์ ไม่ขัดคล้องที่จะดึงชุดตรวจเป็นสินค้าควบคุม แต่สินค้าดังกล่าวเป็นกลุ่มสินค้าเวชภัณฑ์เฉพาะทางที่ไม่ใช่สินค้าทั่วไป ทำให้การกำหนดเป็นสินค้าควบคุม จะต้องผ่านกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นำเสนอ และกำหนดรายละเอียดมาให้กระทรวงพาณิชย์ นำไปประกอบการพิจารณา ซึ่งถือว่าแตกต่างจากหน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ที่กำหนดเป็นสินค้าควบคุมได้ เพราะส่วนใหญ่ผู้ผลิตสินค้าหน้ากากอนามัยจะผลิตในประเทศไทย ใช้กฎหมายและขอความร่วมมือได้ แต่ชุดตรวจเป็นการผลิตในต่างประเทศเป็นส่วนมาก การกำหนดเป็นสินค้าควบคุม จึงมีรายละเอียดมากกว่าการผลิตในประเทศ ซึ่งคงต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งก่อน

ทั้งนี้ เห็นว่า หากกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมแล้ว ถ้ามีการควบคุมราคาต่ำเกินไป อาจไม่จูงใจต่อการนำเข้ามา แต่หากสูงเกินไป ก็จะกระทบต่อประชาชนที่จะต้องซื้อชุดตรวจที่แพงเกินไป จึงต้องพิจารณาให้เกิดความรอบคอบให้มากยิ่งขึ้น

ส่วนกระแสข่าวที่มีการประกาศขายชุดตรวจทางออนไลน์แล้วนั้น และมีราคาค่อนข้างสูง ประชาชนเริ่มมีการสั่งซื้อกันมากขึ้นนั้น เท่าที่กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามการซื้อขายชุดตรวจทางออนไลน์ หรือร้านสะดวกซื้อ ถือว่าผิดกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข  ได้เตรียมดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจัง เพราะตามระเบียบจะอนุญาตให้ร้านขายยาจำหน่ายได้เท่านั้น ผู้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต หรือขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขก่อน จะไม่สามารถนำมาจำหน่ายขายผ่านทางออนไลน์ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight