ดูหนังออนไลน์
Politics

ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือ 60% นาน 6 เดือน

รัฐบาลแจง อาชีพอิสระสมัครประกันสังคม มาตรา 40 เพื่อรับเยียวยาใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม สำหรับ 9 กลุ่มอาชีพ ไม่ยุ่งยาก ไม่เป็นภาระ สร้างความมั่นคงระยะยาว พร้อมลดเงินสมทบประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือ 60% เป็นเวลา 6 เดือน 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีมาตรการเยียวยาเร่งด่วนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ครอบคลุม 9 กลุ่มอาชีพ ซึ่งการเยียวยาในครั้งนี้ หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แล้ว จะต้องเป็นผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคมด้วย โดยผู้ประกันตนแต่ละมาตรา ไม่ว่าจะเป็น 33 39 และ 40 จะได้รับการเยียวยาที่แตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด และสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน

 

น.ส.รัชดา กล่าวว่ากรณีผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ที่ไม่มีลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ หากไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ยังคงมีสิทธิได้รับการเยียวยา แต่จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เสียก่อน โดยเตรียมหลักฐานยื่นลงทะเบียนภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่เป็นภาระ ยังถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตในระยะยาวอีกด้วย

ประกันสังคมม222

ทั้งนี้ ผู้สมัครมี 3 ทางเลือก ในการจ่ายเงินสมทบรายเดือนระยะยาว เพื่อรับการคุ้มครองที่ต่างกัน คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท มากไปกว่านั้น รัฐบาลได้ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้เหลือ 60% ของเงินสมทบ (เดิม) เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ สิงหาคม 2564 – มกราคม 2565 ดังนี้

-ทางเลือกที่ 1 จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่ เป็น 42 บาท/เดือน คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต

-ทางเลือกที่ 2 จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ

-ทางเลือกที่ 3 จากเดิมจ่าย ในอัตรา 300 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

รัชดา scaled e1626339949193

วิธีสมัครสามารถทำได้ง่ายๆ ตามช่องทางดังนี้
– สมัครด้วยตนเอง ผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th (เมื่อกรอกข้อมูลครบ รอรับ SMS ยืนยัน)
– สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
– สมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
– สมัครผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)
– สมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม

“เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40 ได้ทันที  นอกจะได้สิทธิในการได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท สำหรับกลุ่มแรงงานอิสระที่เข้าข่ายใน 9 กลุ่มอาชีพ และอยู่ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงแล้ว รัฐบาลหวังให้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคม ถือเป็นการออมในระยะยาวช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตอีกด้วย ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง” น.ส.รัชดา กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight