Politics

ด่วน! สั่งเคอร์ฟิวแม่สอด ห้ามต่างด้าวออกจากเคหสถาน 2 ทุ่ม-ตี 4

ด่วน! สั่งเคอร์ฟิวแม่สอด ห้ามต่างด้าวออกจากเคหสถาน 2 ทุ่ม-ตี 4  คนไทยแค่ขอความร่วมมือ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร นั่งรับประทานได้ไม่เกิน 2 ทุ่ม  งดหรือชะลอการเดินทาง ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

หลังจากสถานการณ์โควิดได้มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงมากขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงยอดผู้เสียชีวิต ทำให้หลายหน่วยงานและหลายจังหวัดต่างเริ่มออกมาตรการมาคุมเข้มแล้ว ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก โพสต์ถึงมาตรการของจังหวัดตาก ที่ออกมาว่า มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2267/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

แม่สอด333

พร้อมระบุว่า จังหวัดตาก สั่งเคอร์ฟิวแม่สอด คนต่างด้าวห้ามออกจากนอกเคหสถานเวลา 20.00-04.00 น. ส่วนประชาชนทั่วไปขอความร่วมมืองดหรือชะลอออกจากเคหสถาน 23.00-04.00 น. เริ่มวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ที่ ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดตาก มีมติร่วมกัน ในการออกคำสั่ง จว.ตาก ที่ 2267/2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด เฉพาะพื้นที่แม่สอด เพื่อยกระดับมาตรการทางด้านสังคมในพื้นที่ระบาด โดยมีวาระที่สำคัญคือ

แม่สอด 1 e1625737258134

โดยงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ถ้าเกินเวลาที่กำหนดให้นำกลับไปที่บ้าน (รวมถึงร้านจำหน่ายอาหารในห้างสรรพสินค้า) งดจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มตามประเพณีนิยม (ยกเว้นงานบวช,งานศพ คนร่วมงานไม่เกิน 50 คน) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. โรงแรม หอพัก บ้านเช่า ให้รายงานข้อมูลผู้เข้าพักให้กับฝ่ายปกครอง ทุกวันและกำหนดเคอร์ฟิวแรงงานต่างชาติห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 20.00 – 04.00 น. ส่วนประชาชนทั่วไปขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทาง ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

ทั้งนี้ ในส่วนของโรงงานภาคอุตสาหกรรม ได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมและภาคเอกชนในพื้นที่ทำการ Bubble and Seal หรือให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในสถานประกอบการนั้นๆ จำนวนร้อยละ 5 โดย ทางผู้ประกอบกการ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

นายพงศ์รัตน์ กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดตาก ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 66 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ (1 เม.ย. – 7 ก.ค. 64) จำนวน 1,566 ราย ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา 1,129 ราย และเสียชีวิตสะสมระลอกใหม่ 8 ราย โดยการติดเชื้อส่วนใหญ่พบในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 57 ราย ขณะที่อำเภอพบพระ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย  อำเภอแม่ระมาด 1 ราย , อำเภอท่าสองยาง 1 อำเภอบ้านตาก 1 ราย และที่อำเภอวังเจ้า 1 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight