Politics

ไม่ใช่เสียง ‘หมอประสิทธิ์’ ขอให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง 14 วัน

อย่าแชร์! ศิริราช แจ้งคลิปเสียง ให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง ไม่ใช่เสียงคณบดีศิริราช  หากมีอะไรจะแถลงผ่านสื่อออนไลน์เป็นวิดีโอที่จะปรากฏทั้งใบหน้าและเสียง

เพจเฟซบุ๊กโรงพยาลศิริราช แจ้งว่าตามที่มีการแชร์คลิปเสียงผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คลิปเสียงจากคณบดีศิริราช ขอความร่วมมือให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์คลิปเสียงผ่านโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่าเป็นเสียงคณบดีศิริราช ที่ขอความร่วมมือให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง และปิดแมสก์ 100% นั้น ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ชี้แจงว่า คลิปเสียงดังกล่าว ไม่ใช่เสียงของ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) หรือข้อมูลที่มาจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น

รวมหมอโควิด 210704

โดยหากมีการแนะนำหรือข้อพึงระวังเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จะทำการแถลงผ่านสื่อออนไลน์เป็นวิดีโอที่จะปรากฏทั้งใบหน้าและเสียง โดยไม่มีการเผยแพร่คลิปเสียงเพียงอย่างเดียว เพื่อป้องกันการแอบอ้าง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์

ศิราช22

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight