ดูหนังออนไลน์
Politics

มาแล้วล็อต 2 ‘ซิโนฟาร์ม’ 1 ล้านโดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตที่ 2 จำนวน 1 ล้านโดส ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ววันนี้  

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 1 ล้านโดส น้ำหนักรวม 25.6 ตัน จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินขนส่งสินค้า (Cargo) เที่ยวบินที่ ทีจี 675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.36 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.10 น.

บริษัทได้จัดเตรียมเครื่องบินลำตัวกว้าง สำหรับขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมถึงอุปกรณ์บริการภาคพื้น เพื่อสนับสนุนเที่ยวบินขนส่งวัคซีน และพื้นที่คลังสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่ ที่มีความสะดวกในการส่งมอบวัคซีน โดยบุคลากรยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการขนส่ง และดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ และได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP (Good Distribution Practice) ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

1 0 1 e1625390761301

4 e1625390776696

6

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight