ดูหนังออนไลน์
Politics

สุดทน! ‘วิชา มหาคุณ’ ถามเหตุใด ‘อาชีพวิศวกรรม’ ปล่อยผู้มีอำนาจสั่งหยุดก่อสร้างทั้งหมด

“วิชา มหาคุณ” ถามเหตุใดผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จึงปล่อยให้ผู้มีอำนาจ สั่งให้หยุดก่อสร้างทั้งหมด ทั่วกรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 เดือน ด้วยความกลัวว่าโรคโควิด-19 

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โพสต์เฟซบุ๊ก Professor Vicha Mahakun  เนื้อหาดังนี้…

เหตุใดผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จึงปล่อยให้ผู้มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน สั่งให้หยุดก่อสร้างทั้งหมด ทั่วกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 1 เดือน ด้วยความกลัวว่าโรคโควิด-19 จะระบาดในแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยมิได้ทักท้วง ตามแนวทางแห่งจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ต้องยึดถือไว้ตลอดชีวิต ตามหลักอันเป็นเลิศของวิชาชีพ (Professionalism) 4 ประการ คือ :

วิชา33

 

1) ความรอบรู้ (prudence)

2) ความกล้าหาญ (courage)

3) ความพอประมาณ (sufficiency)

4) ความยุติธรรม (justice)

ก่อสร้าง1 e1625198921202

ถามว่า ความกล้าหาญในทางวิชาชีพ ( professional courage) ของผู้ประกอบวิศวกรนั้น ได้ใช้อย่างเต็มที่แล้วหรือยัง ถ้าท่านมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม เพราะท่านรอบรู้กว่าผู้อื่นในการก่อสร้าง ท่านต้องกล้าที่จะโต้แย้งคัดค้านผู้มีอำนาจ อย่างถึงที่สุด ว่าการออกคำสั่งแบบไม่พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบของผู้ที่ขาดความรอบรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมนั้น ย่อมกระทบถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายร้อยแห่งในกรุงเทพมหานคร หากต้องหยุดก่อสร้างอย่างฉับพลัน เป็นเวลาถึง 1 เดือน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณโครงการก่อสร้าง หรือต้องผ่านบริเวณที่มีการก่อสร้างเหล่านั้น

จริงอยู่แม้ทางโครงการที่มีความเสี่ยงอาจยื่นคำขอต่อผู้มีอำนาจ ให้ผ่อนคลาย หรือยินยอมให้ก่อสร้างต่อไปได้ โดยมีมาตรการควบคุมคนงานมิให้ติดเชื้อโควิด แต่กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เพราะการพิจารณาผ่อนผันตามระบบราชการนั้น มิได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วดังที่พวกเราก็ทราบดี

อนึ่งผู้มีอำนาจในศบค.ส่วนหนึ่งก็ คือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ต้องมีความรอบรู้ ความกล้าหาญ ความพอประมาณ และความยุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมาย และวิชาชีพอื่นๆ ทั้งต้องคำนึงอยู่ทุกลมหายใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ต้องทำในสิ่งที่ดีที่สุด (best practice) และมีประสิทธิภาพสูง(high performance) จึงจะถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อันสมควรที่จะได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจ จึงขอฝากบทเรียนในปัญหาด้านจริยธรรมวิชาชีพ ให้ท่านได้โปรดพิจารณาในการออกคำสั่งครั้งต่อไปด้วย”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight