ดูหนังออนไลน์
Politics

เช็คที่นี่! โรงพยาบาลไหนเปิดจองวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ ป้องกันโควิด

วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา โรงพยาบาลเอกชนคึกคัก! เปิดจอง-เปิดให้ชำระค่าวัคซีน มีทั้งจ่ายค่ามัดจำและจ่ายเต็ม บางแห่งขายแบบ Package 2 เข็ม ราคา 3,400 บาท เข็มเดียว 1,700 บาท ไม่รวมค่าหมอ ขณะต้นทุนจากองค์การเภสัชฯ 1,100 บาทต่อเข็ม สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

หลังจากที่ องค์การเภสัชกรรม (GPO) โดย นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  ออกมาระบุถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่า องค์การเภสัชกรรม กำหนดราคาขาย วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ให้กับโรงพยาบาลเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยรายบุคคล หลังจากนี้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะไปกำหนดราคากลาง ค่าบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลต่อไป

ขณะเดียวกันแต่ละโรงพยาบาลจะได้ประกาศให้ประชาชนสั่งจอง หรือยืนยันการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อส่งจำนวนการจองของแต่ละโรงพยาบาลให้กับองค์การฯอย่างเป็นทางการ เพื่อองค์การฯจะได้ดำเนินการจัดสรรให้สอดคล้องกับจำนวนที่ บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 ประมาณ จำนวน 3.9 ล้านโดส และงวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา

ที่ผ่านมาหลายโรงพยาบาลได้ประกาศเปิดจองไปก่อนที่ องค์การเภสัชกรรม จะประกาศราคาขายออกมา จนทำให้หลาย ๆ โรงพยาบาลเกิดปัญหาไม่สามารถรองรับปริมาณการจองฉีดวัคซีนจากประชาชนได้ บางแห่งได้ประกาศปิดการจองไปแล้ว

โรงพยาบาลเอกชนเปิดจอง วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ราคาเริ่มต้น 1,700 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบพบว่าขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนจำนวนมาก ได้เปิดให้ประชาชนจองจอง วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา พร้อมชำระค่ามัดจำเบื้องต้นบ้าง 1,200 บาทต่อ  ขณะที่กลุ่มโรงพยาบาลบางแห่ง เสนอให้ชำระเต็มจำนวนเข็มละ 1,700 บาท ขณะที่โรงพยาบาลบางกลุ่มเสนอขายเป็น Package ราคา 3,400 บาท 2 เข็ม แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละโรงพยาบาล

การเปิดให้จองวัคซีนทางเลือก Moderna และชำระเงิน ไม่เฉพาะแต่ โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นเนล เครือเกษมราษฏร์ เครือการุญเวช และเวิลด์เมดิคอลทุกสาขา ประกาศแจ้งให้ชำระเงินค่าวัคซีน (ทางเลือก) Moderna ในวันนี้ (2 ก.ค.) เวลา 09.00 น.

ยังมี โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ แจ้งเปิดรับจอง วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด การจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา

โรงพยาบาลธนบุรี แจ้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ชำระค่ามัดจำวัคซีนทางเลือก 1,200 บาท/เข็ม ราคาวัคซีนไม่เกิน 1,700 บาท / เข็ม รวมค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าประกันการแพ้วัคซีน (ยังไม่รวมค่าแพทย์ เฉพาะในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว และจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ก่อนรับบริการ โดยอัตราค่าแพทย์จะขึ้นอยู่กับอัตราของแต่ละโรงพยาบาล)

วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา

โรงพยาบาลวิภาวดี โพสต์ แจ้งด่วน! เปิดจองวัคซีน Moderna รอบสองไป 30 มิ.ย. 64 นี้ (วัคซีนมีจำนวนจำกัด) โดยเปิดจองเป็น Package ละ 3,400 บาท (2 เข็ม) ให้ชำระเงิน ชำระผ่าน Website: https://www.vibhavadi.com/Package/P0000119 เท่านั้น!

เนื่องจากโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน ไม่เพียงพอต่อจำนวนที่สั่งจอง หรือล่าช้าเกินกว่ากำหนด (31 ธ.ค. 64) โรงพยาบาลเสนอทางเลือกให้ดังต่อไปนี้

-ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน (กรณีหักผ่านบัตรเครดิตจะมีการหักค่าธรรมเนียม)
-รอวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับจัดสรรใน Lot ต่อไป

วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา

โรงพยาบาลปิยะเวท ประกาศว่า ตามที่ รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีน โควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna ป้องกันโควิด-19 ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna โดยมีค่ามัดจำในการจอง คาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณไตรมาสที่ 4 (ต.ค-ธ.ค 2564) ราคาเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยราคากลางไม่เกิน 1,700 บาทต่อเข็ม ประกอบด้วยค่าวัคซีน ค่าบริการโรงพยาบาลโรงพยาบาล จึงใคร่ขอให้ท่านยืนยันความต้องการเพื่อทางโรงพยาบาลจะดำเนินการสั่งจองวัคซีนต่อไป

วัคซีน Moderna เป็นวัคซีนโควิด-19 ประเภท mRNA ฉีดในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป วิธีการฉีด ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

จองวัคซีนทางเลือก https://bpkconnect.com/ecommerce/vaccine

เงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือก Moderna

  1. ราคาจองมัดจำวัคซีนเข็มละ 1,200 บาท
  2. ทางโรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรมประมาณเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 และจะทำการนัดฉีดให้เร็วที่สุด
  3. โรงพยาบาลจะนัดฉีดตามลำดับคิวให้สำหรับผู้ที่ชำระเงินมัดจำก่อน เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด
  4. ชำระค่าวัคซีนที่เหลือเต็มจำนวนในวันที่ได้รับวัคซีน (ชำระเพิ่มอีกไม่เกินเข็มละ 500 บาท) 

วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร แจ้งว่าพร้อมแล้วหรือยัง วันที่ 1 กรกฎาคมนี้  เตรียมชำระค่ามัดจำวัคซีนทางเลือก 1,200 บาท/เข็ม ราคาวัคซีนไม่เกิน 1,700 บาท/เข็ม รวมค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าประกันการแพ้วัคซีน (ยังไม่รวมค่าแพทย์ เฉพาะในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวและจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ก่อนรับบริการ โดยอัตราค่าแพทย์จะขึ้นอยู่กับอัตราของแต่ละโรงพยาบาล)

โรงพยาบาลราชธานี ประกาศ เรื่อง วัคซีนโควิด-19 ทางเลือก (Moderna)

ราคาวัคซีน Moderna 1,700 บาทต่อเข็ม คนละ 2 เข็ม = 3,400 บาท

ท่านจะได้รับสิทธิในการชำระเงินเพื่อจอง วัคซีนโควิด-19 ทางเลือก (Moderna) ก่อน โดยมีระยะเวลาทำรายการและชำระเงินตั้งแต่เวลาที่ท่านได้รับ SMS ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:00น. โดยผู้ที่กรอกแบบสำรวจจะได้รับข้อความ ทาง SMS ที่มีลิ้งค์ชำระเงินส่งถึงเบอร์ ที่กรอกแบบสำรวจ ทั้งนี้ลำดับการได้รับลิ้งค์ชำระเงิน จะเป็นไปตามลำดับ

สามารถชำระเงินสำหรับวัคซีน โควิด-19 ทางเลือก (Moderna) ได้ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป หากมีวัคซีนเพียงพอ หลังจากการจองชำระของรอบแรก
(รอบสำหรับผู้กรอกแบบสำรวจ และยึดหลัก First Come First Serve) สำหรับช่องทางการชำระเงิน จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ที่โพสต์นี้ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลสุขุมวิท เปิดให้บริการจองลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดทางเลือกสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/o4ekMnRNBbWkqY8h8
หรือ แสกน QR Code เพื่อกรอกรายละเอียดการจองลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

โรงพยาบาลสินแพทย์  “การจองวัคซีนของสถานพยาบาลเอกชนเป็นเพียงทางเลือกหนึ่ง ที่ประชาชนเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง” สำหรับท่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีความประสงค์จองวัคซีนทางเลือก Moderna กับเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ทั้ง 6 สาขา

สามารถจองวัคซีนได้ผ่านลิ้งค์นี้ https://bit.ly/3dsLqO8 หรือสแกน qr code ได้ที่รูปภาพ

ทั้งนี้โรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนในไตรมาส 4 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 หรือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 โอนเงินชำระค่าวัคซีน
– จองวัคซีน 1 เข็ม ชำระเงินจอง 1,700 บาท
– จองวัคซีน 2 เข็ม ชำระเงินจอง 3,400 บาท

โรงพยาบาลพระราม 9 แจ้งว่า ความคืบหน้าล่าสุด เรื่องการเปิดจองวัคซีน Moderna จากทางโรงพยาบาลพระราม9

วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา

กลุ่ม โรงพยาบาล ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป แจ้งว่ายังไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าวัคซีนแต่อย่างใด

วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight